Starší příspěvky

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

Archiv měsíce: Leden 2019

Výsledky 1. bezezbytkového dne

Smažený kuřecí řízek s bramborovou kaší, mrkvovým salátem a vývarem všem žákům chutnal. Paní kuchařky viděly na vrácených talířích pouze dva kousky masa a děkují všem žákům a fandí jim, aby takových bezezbytkových dnů, i když přímo neponesou tento název, bylo co nejvíce. Třídy II. B, V., VIII. a IX. vrátily talíře opravdu beze zbytku a získávají do soutěže 3 obrázky. Ve třídách II. A, IV. A a VI. vrátili oběd se zbytkem pouze 2 žáci – tyto třídy získávají 2 obrázky. Jeden obrázek si z tohoto dne odnáší třída I. a III. – tři obědy s nějakým zbytkem.

Bezezbytkový den

Na úterý 22. 1. 2019 vyhlašuje školský parlament Bezezbytkový den v naší školní jídelně. Na základě požadavků, vás žáků, jsme oslovili paní kuchařky, aby nám připravily jídlo dle našeho přání. Tentokrát to bude: hovězí vývar s těstovinou a smažený kuřecí řízek s bramborovou kaší a zeleninovým salátem. Doufejme, že nezklamete a že vaše talíře budou opravdu beze zbytků. Jak si povedou jednotlivé třídy budeme sledovat a celou akci vyhodnotíme a rozdělíme obrázky do naši soutěže o nejaktivnější třídu.
Školský parlament je tvořen zástupci jednotlivých tříd od 4. do 9. třídy, scházíme se pravidelně 1× za měsíc u paní ředitelky a diskutujeme o všem, co trápí nás a naše učitele.

Marek Boháč, předseda 9. třídy

I. pololetí 2018/2019

Vánoce s přáteli – vánoční koncert 2018

Fond malých projektů – Spoločné prepojenie skúseností

Operační program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika: Základní škola Milana Mravca v Rakové a ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí

Projekt bude realizován prostřednictvím dvou dvoudenních setkání žáků a pedagogů obou škol

  • únor 2019 – setkání v Rakové – zaměřeno na extrémismus, šikanu, projevy šikany, oběti šikany, metody a způsoby řešení – přednáška  a beseda pro žáky a pedagogy
  • květen 2019 – setkání ve Staré Vsi nad Ondřejnicí – zaměřeno na životní prostředí, ochranu přírody, krajiny a odpady

Cíle a výstupy projektu mají dlouhodobý charakter, realizace prohloubí zahraniční spolupráci a upevní mezinárodní vztahy. Žáci a učitelé základních škol společně navrhnou možná řešení daných nejenom místních, regionálních, ale také celosvětových problémů.

Hvězdičky v lednu 2019

Berušky v lednu 2019

Broučci v lednu 2019

Sluníčka v lednu 2019

FOND MALÝCH PROJEKTŮ

Program rozvoje spolupráce obcí Stará Ves nad Ondřejnicí (ČR) a Raková (SR)

NÁZEV MALÉHO PROJEKTU: POZNÁVÁME HISTORII

Kód žádosti: CZ/FMP/6c/01/018                                  Doba realizace: listopad 2018 – říjen 2019