Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Projekty

Třída Sluníček je v letošním školním roce zapojena v těchto projektech:

  1. S knihou za poznáním
  2. Plán grafomotorických cviků
  3. Plán logopedické prevence