Šablony 3

Doučování žáků škol

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Žák

Učitel

MAP

Starší příspěvky

Obecní úřad

Archiv autora: Yvetta Kunzová

Příroda s otazníky – Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem!

Dne 3. 5. zástupci 5. a 6. ročníku naší školy vyzkoušeli pro naši školu novou přírodovědnou soutěž – Příroda s otazníky v Ostravě-Porubě. Tato soutěž  prověřila praktické znalosti a dovednosti v poznávání rostlin a živočichů (téma U vody a ve vodě) dvou našich páťáků – Martina Dohnala, Ondřeje Piláta a jednoho šesťáka – Hynka Boháče. Kluci byli moc šikovní a všechny nás překvapili. Umístili se naprosto skvěle – na medailových pozicích! 

 Ondřej a Hynek se umístili na krásném 3. místě a Martin získal nádherné 2. místo! Odměnou jim je přírodovědný jednodenní zájezd 27. 5. do jeskyní. Foto

Dušan má Xixu a Xixa má talent

28. duben 2022 patřil po dvouleté pauze 11. ročníku soutěže Dušan má Xixu a Xixa má talent. Opět se našli mezi našimi žáky odvážlivci, kteří se do této soutěže přihlásili. A nebylo jich málo. A proč tento název soutěže? Vysvětlení pro mladší generace: Dušan patří k našemu školnímu časopisu Dušanovy zápisky, které  již vycházejí 23. rokem. Xixa je Dušanův kamarád až z Afriky, seznámil se s ním v roce 2004, kdy se konal 1. ročník soutěže – tehdy jen Xixa Star – to se pouze zpívalo. Po sedmi letech, to bylo v roce 2011, redaktorky Xixu přemluvily a od tohoto roku se pravidelně konaly další soutěže. Postupně se XixaStar změnilo v Xixa má talent, neboť se začaly objevovat i jiná čísla, než jenom zpěv. A tuto tradici se snažíme dodržovat.

Letos se soutěžilo se ve dvou kategoriích: jednotlivci  a skupiny. Samozřejmě nechyběla porota – p. uč. Vendula Borkovcová, p. uč. Alexandra Weczerková a pánskou část zastoupili Filip Janošec a Adam Pšurný – oba žáci 9. třídy. Porota to vůbec neměla jednoduché. Bylo těžké vybrat vítěze. Velkým překvapením bylo také zapojení našich nejmenších žáků – prvňáčků. V době, kdy se porota rozhodovala, vystoupili žáci 9. třídy a také Naty Štegnerová s písní Hello, kterou jsme vyhlásili naši školní  hymnou. (Pokračování textu…)

Nadace Terezy Maxové dětem

Naše škola získala nadační finanční příspěvek z CZP Fondu Nadace Terezy Maxové  dětem:

„Podpora vzdělávání ukrajinských žáků a studentů v ČR“ ve výši 17 900 Kč do konce školního roku 2021/2022.

Příspěvek bude použit na základě žádosti pro 4 ukrajinské děti na úhradu  kurzu českého jazyka, příspěvek na školní výlet, školní družinu, školné v MŠ.

Zápis do 1. třídy

Předškoláci mají za sebou první zkoušku. V úterý 19. 4. 2022 probíhal v naší škole zápis do 1. ročníku. Přihlášeno bylo 35 dětí. Pěti byl udělen odklad povinné školní docházky, jedna žádost o odklad ještě byla podána. 27 dětí bylo již k základnímu vzdělávání přijato. Všechny děti to zvládly na výbornou, některé se zpočátku trošičku styděly, ale všechny se usmívaly a s úsměvem na tváři si na závěr převzaly dárečky.  Nyní si ještě užijí poslední měsíce v mateřské škole se svými paními učitelkami, kterým patří poděkování za přípravu všech předškoláků. Foto

Recitační soutěž žáků II. stupně

Již dlouho jsme neměli příležitost slyšet recitovat žáky II. stupně. A tak jsme poslední březnový den uspořádali školní kolo recitační soutěže. A jaké překvapení nás čekalo. Nejen, že se do doutěže zapojilo 16 recitátorů, ale byli mezi nimi i chlapci. Všechny soutěžící doprovázela kamarádka – tréma, ale i tak se jim podařilo předvést skvělé výkony. V I. kategorii žáků 6. a 7. třídy zvítězila Denisa Otáhalová, na 2. místě Patrik Tyleček a na 3. místě Anna Janošcová.

Náročné vybrat první tři místa to bylo v kategorii druhé – žáků 8. a 9. třídy. Suverénní vítězství si s básní své maminky zasloužila Natálie Štegnerová, druhé místo obsadil Matěj Bartoš a třetí Hana Pindurová. Poděkování patří všem odvážlivcům i učitelům českého jazyka: p. uč. Weczerkové, Dlouhé a p. uč. Chvostkovi. Foto

Recitační soutěž I. stupeň

Ve středu 23. 3. 2022 se 30 recitátorů z prvního stupně utkalo ve školním kole recitační soutěže. Všichni už měli za sebou úspěšně zvládnutá kola třídní. Přednášející k úkolu přistoupili velice zodpovědně, i když je často potrápila tréma.  Společně jsme si vyslechli spoustu krásných básniček s pěkným přednesem. Zvláště příjemně překvapili naši prvňáčci. Foto

Jak to všechno dopadlo, ukazuje výsledková listina: (Pokračování textu…)

Matematický klokan

Po dvouleté odmlce se v pátek 18. března 2022 opět uskutečnila mezinárodní soutěž Matematický klokan. Žáci od 2. do 9. ročníku řešili logické úlohy v časovém intervalu 60 min.  

Ve srovnání s minulými ročníky byly letošní výsledky průměrné. Jsou žáci, které tyto logické úlohy velmi baví, jiní jen hádají. Úlohy nejsou vůbec jednoduché a chce to zdravý selský rozum. Mezi nejúspěšnější řešitele se zařadili: 

  • kategorie Cvrček (2. a 3. tř.): Hyneček J., Kopecká N., Marek M. a Pallo S. 
  • kategorie Klokánek (4. a 5. tř.): Velímová A., Dorotík B., Tyleček R. 
  • kategorie Benjamín (6. a 7. tř.): Hamalová L., Hutěčka Š., Hýlová V., Marejková M. 
  • kategorie Kadet (8. a 9. tř.): Kováč D., Janošec F., Dostálová K. 

Všem úspěšným řešitelům gratulujeme a poděkování patří také  p. uč. Boháčové a Pilátové za organizaci celé soutěže. Foto

Mikulášská nadílka

A zase po roce, blíží se Vánoce. Začátkem prosince k nám do školy i školky tradičně zavítal Mikuláš s anděly a čerty.  Přišel pochválit všechny hodné a šikovné děti, nezapomněl však ani na hříšníky v černé knize. Nebylo jich mnoho, ale je třeba podotknout, že se do pekla nedostali. Raději si všichni společně zazpívali a popřáli si krásný adventní čas a nadcházející svátky. O tradiční mikulášskou nadílku se konečně v letošním roce opět zasloužili naši deváťáci. Patří vám velký dík  za udržování těchto tradic a vynikající přípravu. Foto

Poděkování

Adventní čas teprve začne, ale my ve škole jsme si již velký dárek rozbalili. Jedná se o 86 palcový interaktivní dotykový LCD displej, který dokáže nahradit tabuli. Interaktivní řešení dává opravdový dojem jako při práci s perem na papíře, což všem umožňuje pracovat přirozeně a intuitivně. Není nutné se učit pracovat s nějakou ošidnou technologií – kdokoli zkrátka může přijít, natáhnout ruku a začít sdílet. Je mobilní a zatím ho mají k dispozici žáci 9. třídy. Velké poděkování patří panu Ing. Petru Štegnerovi, který nám tento hodnotný a přínosný dárek věnoval. 

Puntíkový den

U příležitosti Světového dne psoriázy, který v letošním roce připadá na pátek 29. října, jsme se ve škole rozhodli podpořit pacienty s lupénkou tím, že si na sebe v tento den vezmeme oblečení či doplňky s puntíky.

Puntíkový den  se u nás uskutečnil v úterý 26. října 2021 a poděkování patří všem, kteří jej jakýmkoliv puntíkovaným doplňkem podpořili. Foto