Archiv autora: Yvetta Kunzová

Vyhlášení ředitelského volna

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy z organizačních a technických důvodů
na den 29. 9. 2023 ředitelské volno.

Školní rok 2023/2024 zahájen

Nový školní rok jsme zahájili za pěkného počasí společně se všemi žáky na školním hřišti. Tradičního slavnostního zahájení se zúčastnil pan starosta Bc. Ondřej Sedlář a také pan farář Mgr. Jakub Dominik Štefík. Letos jsme přivítali celkem 260 žáků školy, z toho 36 prvňáčků a 4 nové žáky, kteří přestoupili z Krmelína a Brušperka. Všichni zaměstnanci se snažili připravit pro naše žáky ty nejlepší podmínky. Nově jsme do našeho kolektivu přijali p. uč. Mgr. Petru Zajícovou, Mgr. Veroniku Chrástkovou, která bude také vykonávat funkci speciálního pedagoga a vychovatelku školní družiny Anetu Bajgerovou. Poděkování patří panu Milanu Sýkorovi za záznam slavnostního uvítání.

Při slavnostním uvítání jsme ocenili také Vojtu Poláška, žáka 3. A třídy, který o prázdninách společně s maminkou poskytl první pomoc ženě, který zkolabovala na ulici. Právě on si z okénka v autě všiml paní ležící na chodníku. Zachoval se všímavě a příkladně a je určitě vzorem pro své spolužáky.

Přeji všem poklidný a úspěšný školní rok

Foto – společné zahájení        Foto – uvítání prvňáčků

Dušan má Xixu a Xixa má talent

Ve čtvrtek 27. 4. 2023 proběhl 12. ročník tradiční talentové soutěže Dušan má Xixu a Xixa má talent. Letošní pirátská porota: p. uč. Kurková, p. Koblížka, K. Palagyiová a O. Štibora to vůbec neměla lehké. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: jedotlivci a skupiny. Zpívalo se, tančilo, recitovalo, hrálo na hudební nástroje, viděli jsme mažoretku, parkour a gymnastky. Naprosto perfektní vystoupení všech soutěžících. Trému a rozpaky vystřídal po hodnocení poroty a potlesku diváků  úsměv na tvářích soutěžících. Celou soutěží nás provázeli moderátoři Katka Dostálová a Matěj Bartoš, kteří pak společně se spolužáky 9. třídy vyplnili svým vystoupením přestávky, kdy se porota radila. (Pokračování textu…)

Zápis do 1. ročníku školního roku 2023/2024

U zápisu pro školní rok 2023/24 bylo 44 dětí. Předškoláci tak mají za sebou první zkoušku. Sedmi dětem byl udělen odklad povinné školní docházky, jedna žádost o odklad ještě byla podána. 37 dětí bylo k základnímu vzdělávání přijato. Všechny děti to zvládly na výbornou, některé se zpočátku trošičku styděly, ale všechny se usmívaly a s úsměvem na tváři si na závěr převzaly dárečky.  Nyní si ještě užijí poslední měsíce v mateřské škole se svými paními učitelkami, kterým patří poděkování za přípravu všech předškoláků. Ve školním roce 2023/24 tak budou otevřeny dvě první třídy. Foto

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/24

 

O Zlatovlásce

To byl název letošní pohádky, kterou nastudovalo košatecké divadélko. Jsme velmi rádi, že jsme mohli představení zhlédnout v naší škole. Divadélko vystoupilo hned dvakrát: pro žáky 3. – 7. třídy a poté pro děti MŠ a žáky 1. a 2. třídy. Diváci velmi pozorně sledovali mistrovské vystoupení svých spolužáků a jejich výkony patřičně ocenili. Pohádka O Zlatovlásce patří mezi velmi oblíbené pohádky všech generací a právě košatecké divadélko nám ji opět připomenulo a moc se jim to povedlo. Děkujeme hlavní vedoucí paní Ivě Chmelíčkové za nádherný zážitek. Foto

Recitační soutěž 2. stupeň

Dne 15. února ožila učebna přírodopisu recitací žáků 2. stupně. Po roce jsme se tak opět mohli zaposlouchat do recitačních výkonů i dramatických přednesů.  Žáci, kteří postoupili z třídních kol, si zde mohli vyzkoušet, jak obtížné je recitovat básně před dalšími diváky. Účast žáků byla poměrně hojná, nasazení velké, výkony excelentní, výběr textů rozmanitý. Všichni recitátoři měli své básně velmi dobře připravené, jen u některých sehrála roli trochu tréma. Porota ve složení Y. Kunzová, Z. Stejskalová, J. Chvostek a A. Weczerková neměla tedy jednoduché rozhodování. (Pokračování textu…)

Olympiáda z českého jazyka – školní kolo

V lednu proběhlo školní kolo Olympiády z českého jazyka, kterého se zúčastnili vybraní žáci z 8. a 9. ročníku. Žáci se potýkali s různými, více či méně zapeklitými úkoly z oblasti gramatiky, poté zpracovávali slohový úkol na téma ,,Na listopadu se mi líbí/nelíbí”. Všichni zúčastnění se se zadanými úkoly poprali statečně, největší blahopřání však patří zlaté vítězce Kláře Palagyiové z 9. ročníku, která získala 37 bodů z celkových 50. Na druhém místě skončil a pomyslnou stříbrnou medaili tak získává Adam Jančák opět z 9. ročníku a na krásném třetím místě se umístil bronzový Jiří Polášek z 8. A. Všem zúčastněným děkujeme a výhercům gratulujeme!

Alexandra Weczerková

Návštěva žáků 5. třídy z Krmelína

Prví únorový den navštívili naši školu žáci 5. třídy ze ZŠ T. G. Masaryka v  Krmelíně s paní učitelkou Mgr. M. Vlčkovou. Cílem návštěvy bylo představení naší školy a práce v multimediální jazykové učebně. Pod vedením p. uč. Borkovcové se žáci seznámili s naší učebnou a vyzkoušeli si přímo hodinu angličtiny na téma “Zimní sporty”. Foto

Slavnostní zakončení 1. pololetí školního roku

Konec ledna není pro nás dospěláky ničím zajímavým, ale našim dětem končí 1. pololetí školního roku. Pololetí, za kterým stojí velký kus práce. Za tu dobu se naučily mnoho nových věcí, ale také prožili společné chvíle při jiných aktivitách ve škole, reprezentovali školu. Jsem velice ráda, že všichni prospěli a nikdo neviděl na svém výpisu z vysvědčení tu nejhorší známku. Celkový průměr žáků školy 1,355, z 248 žáků školy 179 prospělo s vyznamenáním, z toho 95 se samými jedničkami. Na 1. stupni 80 žáků a na 2. stupni 15 žáků. Bylo také uděleno celkem 22 pochval třídního učitele, ale žáci také  obdrželi za 1. pololetí výchovná  opatření. Napomenutí třídního učitele 29 žáků, 5 žáků důtku třídního učitele a 4 žáci důtku ředitelky školy. Žáci 9. ročníku byli rovněž pochváleni za aktivity, které připravili ostatním spolužákům během celého pololetí. Dostali jako poděkování prupisku s logem školy, která jim alespoň symbolicky pomůže při přijímacích zkouškách. Foto

Vysvědčení u našich nejmenších prvňáčků

Letos usedlo do lavic 1. třídy 27 prvňáčků. Společně s paní uč. Chvostkovou a asistentkou Hrdličkovou zdolávali první výzvy, uvolňovali ruku, učili se písmenka. Dostali svůj první slabikář a začali číst. Všichni si zaslouží velikou pochvalu, neboť všichni na svém vysvědčení viděli jen samé jedničky. Foto