Starší příspěvky

Obec Stará Ves n. O.

Archiv autora: Yvetta Kunzová

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

Zápis do I. ročníku:  12. 4. 2023  od 13. do 17.30 hodin v II. patře základní školy.

V MŠ si na začátku dubna můžete rezervovat čas zápisu. Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a žáci po odkladu. Pro zápis je nutný rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Nutno vyplnit žádost a odevzdat nejlépe od 1. 4.  do  6. dubna 2023 v MŠ nebo sekretářce školy. Žádost si vyzvedněte v MŠ nebo stáhněte na webových stránkách školy. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může rodič požádat o odklad školní docházky o jeden rok, a to za předpokladu, že v době zápisu (tj. do 30. 4.) bude písemná žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

K zápisu se dostaví i děti, které měly odklad školní docházky a u zápisu v naší škole byly v loňském roce.

Recitační soutěž 2. stupeň

Dne 15. února ožila učebna přírodopisu recitací žáků 2. stupně. Po roce jsme se tak opět mohli zaposlouchat do recitačních výkonů i dramatických přednesů.  Žáci, kteří postoupili z třídních kol, si zde mohli vyzkoušet, jak obtížné je recitovat básně před dalšími diváky. Účast žáků byla poměrně hojná, nasazení velké, výkony excelentní, výběr textů rozmanitý. Všichni recitátoři měli své básně velmi dobře připravené, jen u některých sehrála roli trochu tréma. Porota ve složení Y. Kunzová, Z. Stejskalová, J. Chvostek a A. Weczerková neměla tedy jednoduché rozhodování. (Pokračování textu…)

Olympiáda z českého jazyka – školní kolo

V lednu proběhlo školní kolo Olympiády z českého jazyka, kterého se zúčastnili vybraní žáci z 8. a 9. ročníku. Žáci se potýkali s různými, více či méně zapeklitými úkoly z oblasti gramatiky, poté zpracovávali slohový úkol na téma ,,Na listopadu se mi líbí/nelíbí”. Všichni zúčastnění se se zadanými úkoly poprali statečně, největší blahopřání však patří zlaté vítězce Kláře Palagyiové z 9. ročníku, která získala 37 bodů z celkových 50. Na druhém místě skončil a pomyslnou stříbrnou medaili tak získává Adam Jančák opět z 9. ročníku a na krásném třetím místě se umístil bronzový Jiří Polášek z 8. A. Všem zúčastněným děkujeme a výhercům gratulujeme!

Alexandra Weczerková

Návštěva žáků 5. třídy z Krmelína

Prví únorový den navštívili naši školu žáci 5. třídy ze ZŠ T. G. Masaryka v  Krmelíně s paní učitelkou Mgr. M. Vlčkovou. Cílem návštěvy bylo představení naší školy a práce v multimediální jazykové učebně. Pod vedením p. uč. Borkovcové se žáci seznámili s naší učebnou a vyzkoušeli si přímo hodinu angličtiny na téma “Zimní sporty”. Foto

Slavnostní zakončení 1. pololetí školního roku

Konec ledna není pro nás dospěláky ničím zajímavým, ale našim dětem končí 1. pololetí školního roku. Pololetí, za kterým stojí velký kus práce. Za tu dobu se naučily mnoho nových věcí, ale také prožili společné chvíle při jiných aktivitách ve škole, reprezentovali školu. Jsem velice ráda, že všichni prospěli a nikdo neviděl na svém výpisu z vysvědčení tu nejhorší známku. Celkový průměr žáků školy 1,355, z 248 žáků školy 179 prospělo s vyznamenáním, z toho 95 se samými jedničkami. Na 1. stupni 80 žáků a na 2. stupni 15 žáků. Bylo také uděleno celkem 22 pochval třídního učitele, ale žáci také  obdrželi za 1. pololetí výchovná  opatření. Napomenutí třídního učitele 29 žáků, 5 žáků důtku třídního učitele a 4 žáci důtku ředitelky školy. Žáci 9. ročníku byli rovněž pochváleni za aktivity, které připravili ostatním spolužákům během celého pololetí. Dostali jako poděkování prupisku s logem školy, která jim alespoň symbolicky pomůže při přijímacích zkouškách. Foto

Vysvědčení u našich nejmenších prvňáčků

Letos usedlo do lavic 1. třídy 27 prvňáčků. Společně s paní uč. Chvostkovou a asistentkou Hrdličkovou zdolávali první výzvy, uvolňovali ruku, učili se písmenka. Dostali svůj první slabikář a začali číst. Všichni si zaslouží velikou pochvalu, neboť všichni na svém vysvědčení viděli jen samé jedničky. Foto

Poděkování – školní ples

Spolek rodičů dětí ZŠ a MŠ ve Staré Vsi nad Ondřejnicí vyslovuje velké poděkování všem sponzorům za finanční podporu či věcné přispění a všem ostatním za pomoc při pořádání a návštěvu Školního plesu dne 20.1.2023.

celé znění poděkování

Portál pro školy

Proškoly.cz

Vážení rodiče, i v letošním školním roce jsme pro vaše děti zakoupili přístup na portál www.proskoly.cz, který umožňuje dětem kdykoliv procvičovat a ověřovat základní rozumové schopnosti – logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod. Oproti klasickým školním testům nebo tištěným cvičebnicím je výhodou jejich okamžité vyhodnocení formou certifikátu, který si mohou děti uložit, vytisknout či poslat e-mailem a pochlubit se tak s dosaženým výsledkem. Děti mohou využít také cvičení z pravopisu, základní slovní zásoby z angličtiny a němčiny a mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod. Žáci závěrečných ročníků mohou navíc využít jedinečný dotazník volby povolání usnadňující rozhodování při volbě střední školy. Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA! Přístupové údaje platí z minulého roku, pokud děti ztratily, obdrží je od svých třídních učitelů. Obsah portálu je stále aktualizován. Přeji Vašim dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu. Platnost je až do konce ledna 2024.

PF 2023

Poslední den před Vánocemi

Poslední den před Vánocemi si žáci školy pořádně užili. Všichni se těšili na vánoční besídky ve třídách, ale nevěděli, že je čeká jedno velké překvapení. Žáci 9. třídy si zvlášť pro první a druhý stupeň připravili vánoční nadílku a postupně zapojili všechny přítomné a roztancovali celý vestibul. Děti přišly ve vánočních barvách a tak vánoční nálada nechyběla v žádné části školy.

Foto – vánoční besídky, foto – vystoupení, střípky z vestibulu