Archiv autora: Yvetta Kunzová

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Pro školní rok 2024/2025 bylo k předškolnímu vzdělávání přijato 31 dětí. Tím je vyčerpána kapacita mateřské školy.

Rozhodnutí

Vítání jara

V úterý 23. 4. 2024 ve 4 hodiny odpoledne začalo tradiční Vítání jara. Akce, kdy společně s rodiči uvítáme jaro. Na začátek akce vystoupila 9. třída  se svým tanečním vystoupením, a poté už následovala vystoupení mažoretek, některých úspěšných účastníků z Xixy, mateřské školy a ZUŠ Brušperk. Na vystoupení se přišlo podívat až překvapivě hodně diváků, někteří museli stát i venku. Všechna vystoupení byla oceněna potleskem. Po krásném vystoupení žáků mohli rodiče společně s dětmi vyrábět jarní kolekci ve tvořivých dílnách. Součástí byla i instalovaná výstava ručních prací žáků školy. Nechyběl ani společně strávený čas při kávičce a dobrůtkách, které připravila děvčata z kuchyně. Poděkování patří p. uč. Velímové a Borkovcové za organizaci akce. Foto 1, Foto 2

Dušan má Xixu a Xixa má talent

Úterý 23. 4. 2024 mělo svou zvláštní atmosféru. Od rána probíhala příprava již 13. ročníku talentové soutěže Dušan má Xixu a Xixa má talent. Tentokrát naši žáci soutěžili ve dvou kategoriích: jednotlivci a dvojice a zvlášť skupiny. I letos se do této talentové soutěže přihlásila spousta talentovaných žáků. Měli jsme možnost vidět tanečníky, zpěváky či mladé divadelníky. Všechna vystoupení nám spravedlivě ohodnotila naše skvělá porota ve složení: paní učitelka Staňková a Chrástková a dva žáci deváté třídy, a to Lucie Hamalová a František Pilnáček. Přestávky mezi kategoriemi vyplnili žáci 9. třídy se svými lidovými, latinskoamerickými či moderními tanci.  A jak to dopadlo?

Výsledky 1. kategorie: 1. místo – Elen Štěpánová a Valentýna Slámová (6. A) – moderní gymnastika, 2. místo – Markéta Marejková  (8.tř.) – mažoretka, 3. místo – Julie Klučiková a Tereza Uherková – (1.A) – tanec 

Výsledky 2. kategorie: 1. místo – 8. třída s prezentací pohádky Císařovy nové šaty

Vystoupení všech byla velice pěkná a je třeba ohodnotit odvahu všech soutěžících vystoupit před svými staršími spolužáky. Velkým překvapením byla čísla s vlastním doproodem, skupinová čísla, kde se do soutěže zapojily rovnou celé třídní kolektivy.  Celou soutěž provázela děvčata 9. třídy Dorotka Dolková a Natálie Piačinová.

Číslo 13 je pro některé číslem nešťastným, ale pro tento ročník soutěže to v žádném případě neplatí. Všem patří velké poděkování a paní uč. Hermanové velký dík za přípravu soutěžících.

Xixa 1, Xixa 2, Xixa 3, Xixa 4

Prevence degitální propasti

V rámci Národního plánu obnovy poskytuje MŠMT finanční prostředky na digitální technologie pro školy. 
Naše škola se získala v roce 2024 částku 20 000 Kč v oblasti „Prevence digitální propasti”.

Účel použití je pořízení mobilních digitálních technologií, které budou k zapůjčení v běžné výuce  i distanční výuce.

Obvodní kolo recitační soutěže

V úterý 6. 2. 2024 se uskutečnilo v ZŠ Vojtěcha Martínka v Brušperku obvodní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnilo 75 žáků z deseti okolních škol. Soutěžilo se ve třech kategoriích. V kategorii 1. tříd nás zastupovali Matúš Janešík, Stella Pallo a Tereza Uherková. V kategorii 2. a 3. tříd soutěžily Izabela Bedaňová, Klára Boháčová a Lucie Jarolímová. Sarah Vítová, Sofia Pallo a Jindřiška Čechová reprezentovaly naši školu v kategorii 4. a 5. tříd. V obrovské konkurenci nakonec uspěly Sarah Vítová ze 4. třídy, která vybojovala krásné třetí místo, a Stella Pallo z 1.A, která se umístila ve své kategorii na úžasném druhém místě a postupuje tak do okresního kola, které se bude konat začátkem března v Třinci.

Vítězům gratulujeme a všem recitátorům děkujeme za jejich výborné výkony a reprezentaci naší školy. Foto

Lucie Velímová

Slavnostní zakončení 1. pololetí školního roku 2023/2024

Slavnostní zakončení 1. pololetí školního roku 2023/2024 proběhlo tradičně ve školní jídelně. Všichni žáci si zaslouží pochvalu za přístup k výuce a aktivní účast na školních akcích. Samozřejmě jsme se setkali i s nevhodnými projevy, které nejsou v souladu se školním řádem, ale to zhodnotily paní učitelky ve svých třídách. Společně jsme zavzpomínali na výuku a školní akce formou prezentace a videa. Je toho opravdu hodně, co máme za sebou. Velký podíl na organizaci mají také žáci deváté třídy, kteří mají před sebou rozhodnutí, kam dál, a přípravu na přijímací zkoušky. Děkuji vám, rodičům, za aktivní spolupráci a zájem o školní život vašich dětí. Vaše podpora je klíčová pro jejich úspěch. A jedeme dál… Foto

Portál pro školy

Proškoly.cz

Vážení rodiče, i v letošním školním roce jsme pro vaše děti zakoupili přístup na portál www.proskoly.cz, který umožňuje dětem kdykoliv procvičovat a ověřovat základní rozumové schopnosti – logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod. Oproti klasickým školním testům nebo tištěným cvičebnicím je výhodou jejich okamžité vyhodnocení formou certifikátu, který si mohou děti uložit, vytisknout či poslat e-mailem a pochlubit se tak s dosaženým výsledkem. Děti mohou využít také cvičení z pravopisu, základní slovní zásoby z angličtiny a němčiny a mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod. Žáci závěrečných ročníků mohou navíc využít jedinečný dotazník volby povolání usnadňující rozhodování při volbě střední školy. Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA! Přístupové údaje platí z minulého roku, pokud děti ztratily, obdrží je od svých třídních učitelů. Obsah portálu je stále aktualizován. Přeji Vašim dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu. Platnost je až do konce ledna 2025.

Ten vánoční čas

Ve čtvrtek 14. 12. 2023 jsme po tříleté vynucené pauze připravili tradiční vánoční koncert ve staroveském kostela sv. J. Křtitele, který nesl název “Ten vánoční čas.” Tato událost byla nádherným spojením vánočního ducha a  nadšení našich dětí a žáků z mateřské a základní školy ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Brušperku, která má na naší škole svou pobočku. Děti a žáci vystoupili se skvostnými výkony, zahrnujícími vánoční koledy, tradiční písně, vyprávění, básničky a krásné hudební aranžmá. Malí a velcí umělci předvedli nejen svůj talent, ale také schopnost sdílet vánoční poselství lásky, radosti a pokoje. Všechna představení nám vytvořila nezapomenutelný zážitek, který nás vtáhl do kouzelné atmosféry vánočního času. Adventní  koncert byl možný díky úsilí našich žáků, podpůrnému týmu učitelů a velké pomoci rodičů, kteří podporovali naše malé umělce. Děkujeme všem za vaši podporu a přítomnost, která udělala letošní vánoční koncert tak zvláštním. Těšíme se na další společné kulturní zážitky a přejeme vám krásné a šťastné vánoční svátky. Foto

Koncert v polské Twardorzeczce

V pátek 15. 12. 2023 jsme se po kovidových letech zúčastnili mezinárodního koncertu našich partnerských škol. Vystoupení letos organizovala polská Základní škola w Twardorzeczce. Naše děti – Písklata společně s malou Ondřejnicí – vystoupily hned po žácích Základní školy Milana Mravca v Rakové, a koncert zakončili polské děti. Vystoupení všech tří škol bylo velmi pěkné a všem se navzájem velmi líbilo. Měli jsme možnost prohlédnout si školu, společně jsme poobědvali ve školní jídelně a děti pak společně strávily poobědový odpočinek. Ten však byl věnován společným rozhovorům, tanci a zábavě. Loučení bylo těžké. Všichni jsme si popřáli krásné nadcházející svátky. Děkujeme panu řediteli Piotru Tlalkovi za organizaci této akce. 

Foto

Mikulášská nadílka v naší škole a školce

Přináším vám zprávu o letošní Mikulášské nadílce, kterou s láskou připravili naši žáci devátých tříd pro naše mladší spolužáky ze školy a školky. Tato událost byla plná radosti, vzájemného sdílení a vytváření pevnějších pout mezi všemi členy naší školy. Naši žáci se zapojili do přípravy této akce s velkým elánem. Tolik čertů a andělů na jednom místě jsme ve škole ještě neviděli. Pro své spolužáky připravili taneční vystoupení i se slíbenou nadílkou. Do pekla si neodnesli čerti vůbec nikoho, i když zlobiví tady ve škole jsou. Jednotlivé třídy si připravily pro tak vzácnou návštěvu písničky, koledy či básničky. Děkuji všem žákům devátých tříd za jejich iniciativu a  přístup k našim mladším spolužákům. Věřím, že tato tradice bude pokračovat i v dalších letech, a že se nám podaří udržet ducha vzájemného respektu a dobré pohody ve školním prostředí. Foto