Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Archiv autora: Yvetta Kunzová

Prevence degitální propasti

V rámci Národního plánu obnovy poskytuje MŠMT finanční prostředky na digitální technologie pro školy. 
Naše škola se získala v roce 2024 částku 20 000 Kč v oblasti „Prevence digitální propasti”.

Účel použití je pořízení mobilních digitálních technologií, které budou k zapůjčení v běžné výuce  i distanční výuce.

Obvodní kolo recitační soutěže

V úterý 6. 2. 2024 se uskutečnilo v ZŠ Vojtěcha Martínka v Brušperku obvodní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnilo 75 žáků z deseti okolních škol. Soutěžilo se ve třech kategoriích. V kategorii 1. tříd nás zastupovali Matúš Janešík, Stella Pallo a Tereza Uherková. V kategorii 2. a 3. tříd soutěžily Izabela Bedaňová, Klára Boháčová a Lucie Jarolímová. Sarah Vítová, Sofia Pallo a Jindřiška Čechová reprezentovaly naši školu v kategorii 4. a 5. tříd. V obrovské konkurenci nakonec uspěly Sarah Vítová ze 4. třídy, která vybojovala krásné třetí místo, a Stella Pallo z 1.A, která se umístila ve své kategorii na úžasném druhém místě a postupuje tak do okresního kola, které se bude konat začátkem března v Třinci.

Vítězům gratulujeme a všem recitátorům děkujeme za jejich výborné výkony a reprezentaci naší školy. Foto

Lucie Velímová

Slavnostní zakončení 1. pololetí školního roku 2023/2024

Slavnostní zakončení 1. pololetí školního roku 2023/2024 proběhlo tradičně ve školní jídelně. Všichni žáci si zaslouží pochvalu za přístup k výuce a aktivní účast na školních akcích. Samozřejmě jsme se setkali i s nevhodnými projevy, které nejsou v souladu se školním řádem, ale to zhodnotily paní učitelky ve svých třídách. Společně jsme zavzpomínali na výuku a školní akce formou prezentace a videa. Je toho opravdu hodně, co máme za sebou. Velký podíl na organizaci mají také žáci deváté třídy, kteří mají před sebou rozhodnutí, kam dál, a přípravu na přijímací zkoušky. Děkuji vám, rodičům, za aktivní spolupráci a zájem o školní život vašich dětí. Vaše podpora je klíčová pro jejich úspěch. A jedeme dál… Foto

Portál pro školy

Proškoly.cz

Vážení rodiče, i v letošním školním roce jsme pro vaše děti zakoupili přístup na portál www.proskoly.cz, který umožňuje dětem kdykoliv procvičovat a ověřovat základní rozumové schopnosti – logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod. Oproti klasickým školním testům nebo tištěným cvičebnicím je výhodou jejich okamžité vyhodnocení formou certifikátu, který si mohou děti uložit, vytisknout či poslat e-mailem a pochlubit se tak s dosaženým výsledkem. Děti mohou využít také cvičení z pravopisu, základní slovní zásoby z angličtiny a němčiny a mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod. Žáci závěrečných ročníků mohou navíc využít jedinečný dotazník volby povolání usnadňující rozhodování při volbě střední školy. Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA! Přístupové údaje platí z minulého roku, pokud děti ztratily, obdrží je od svých třídních učitelů. Obsah portálu je stále aktualizován. Přeji Vašim dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu. Platnost je až do konce ledna 2025.

Ten vánoční čas

Ve čtvrtek 14. 12. 2023 jsme po tříleté vynucené pauze připravili tradiční vánoční koncert ve staroveském kostela sv. J. Křtitele, který nesl název “Ten vánoční čas.” Tato událost byla nádherným spojením vánočního ducha a  nadšení našich dětí a žáků z mateřské a základní školy ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Brušperku, která má na naší škole svou pobočku. Děti a žáci vystoupili se skvostnými výkony, zahrnujícími vánoční koledy, tradiční písně, vyprávění, básničky a krásné hudební aranžmá. Malí a velcí umělci předvedli nejen svůj talent, ale také schopnost sdílet vánoční poselství lásky, radosti a pokoje. Všechna představení nám vytvořila nezapomenutelný zážitek, který nás vtáhl do kouzelné atmosféry vánočního času. Adventní  koncert byl možný díky úsilí našich žáků, podpůrnému týmu učitelů a velké pomoci rodičů, kteří podporovali naše malé umělce. Děkujeme všem za vaši podporu a přítomnost, která udělala letošní vánoční koncert tak zvláštním. Těšíme se na další společné kulturní zážitky a přejeme vám krásné a šťastné vánoční svátky. Foto

Koncert v polské Twardorzeczce

V pátek 15. 12. 2023 jsme se po kovidových letech zúčastnili mezinárodního koncertu našich partnerských škol. Vystoupení letos organizovala polská Základní škola w Twardorzeczce. Naše děti – Písklata společně s malou Ondřejnicí – vystoupily hned po žácích Základní školy Milana Mravca v Rakové, a koncert zakončili polské děti. Vystoupení všech tří škol bylo velmi pěkné a všem se navzájem velmi líbilo. Měli jsme možnost prohlédnout si školu, společně jsme poobědvali ve školní jídelně a děti pak společně strávily poobědový odpočinek. Ten však byl věnován společným rozhovorům, tanci a zábavě. Loučení bylo těžké. Všichni jsme si popřáli krásné nadcházející svátky. Děkujeme panu řediteli Piotru Tlalkovi za organizaci této akce. 

Foto

Mikulášská nadílka v naší škole a školce

Přináším vám zprávu o letošní Mikulášské nadílce, kterou s láskou připravili naši žáci devátých tříd pro naše mladší spolužáky ze školy a školky. Tato událost byla plná radosti, vzájemného sdílení a vytváření pevnějších pout mezi všemi členy naší školy. Naši žáci se zapojili do přípravy této akce s velkým elánem. Tolik čertů a andělů na jednom místě jsme ve škole ještě neviděli. Pro své spolužáky připravili taneční vystoupení i se slíbenou nadílkou. Do pekla si neodnesli čerti vůbec nikoho, i když zlobiví tady ve škole jsou. Jednotlivé třídy si připravily pro tak vzácnou návštěvu písničky, koledy či básničky. Děkuji všem žákům devátých tříd za jejich iniciativu a  přístup k našim mladším spolužákům. Věřím, že tato tradice bude pokračovat i v dalších letech, a že se nám podaří udržet ducha vzájemného respektu a dobré pohody ve školním prostředí. Foto

Vánoční jarmark a rozsvěcování vánočního stromku

První prosincový den, v pátek 1.12., jsme společně rozsvítili vánoční stromečky ve škole a u této příležitosti uspořádali malý předvánoční jarmark s kulturním programem. Všechny děti od mateřské školy až po žáky 2. stupně společně s učitelkami a vychovatelkami připravily a vyrobily zajímavé vánoční ozdoby a upekly vánoční cukroví. Letošní vystoupení s vánočními koledami a básničkami bylo v režii p. uč. Hýlové (ze ZUŠ Brušperk) a p. uč. Pilátové. Tato naše akce jako každý rok předchází tradičnímu rozsvícení obecního vánočního stromu u zámku. I zde si mohli rodiče a přátelé školy zakoupit výrobky našich žáků a přispět tím na zakoupení pomůcek pro kreativitu a tvoření, které využijí v pracovních činnostech a  výtvarné výchově. Všem Vám děkujeme za pomoc při přípravě a přejeme krásný pohodový adventní čas. Foto

Eva Dohnalová Šimečková, Sylva Janečková

Sportovní den mládeže

Žáci naší školy se letos zúčastníli 1. ročníku semifinálového postupového turnaje Sportovní den mládeže s TAJV ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.
Celkem 63 žáků bylo rozděleno do  osmi týmů a na čtyřech hřištích hráli proti sobě fotbal, florbal, házenou a frisbee. Žáci předvedli, že umí pracovat v týmu, který byl věkově velmi různorodý, od 2. do 8. ročníku. Týmy si zvolily název a svého kapitána. Byli velice šikovní a zvládli organizaci a výkony, důraz byl kladem na zodpovědnost žáků samých. Vítězný tým pak předvedl finálové klání v hodu všemi míči a talířem do malé branky. Přibyla také disciplína s tenisovou raketou a míčkem. Vítězem se stal tým Decathlon a vítězem celého týmu Kristýna Kolková z 3.B. Všichni sportovci naplnili heslo turnaje: “Není dnes důležité vyhrát, ale opustit hřiště s úsměvem na tváři”.
Sportovní akce ve Staré Vsi nad Ondřejnicí se konala za finanční podpory obce Stará Ves nad Ondřejnicí, za což děkujeme. Zvlášť poděkování patří organizátoru panu Mgr. Janu Váňovi. Foto

Školní rok 2023/2024 zahájen

Nový školní rok jsme zahájili za pěkného počasí společně se všemi žáky na školním hřišti. Tradičního slavnostního zahájení se zúčastnil pan starosta Bc. Ondřej Sedlář a také pan farář Mgr. Jakub Dominik Štefík. Letos jsme přivítali celkem 260 žáků školy, z toho 36 prvňáčků a 4 nové žáky, kteří přestoupili z Krmelína a Brušperka. Všichni zaměstnanci se snažili připravit pro naše žáky ty nejlepší podmínky. Nově jsme do našeho kolektivu přijali p. uč. Mgr. Petru Zajícovou, Mgr. Veroniku Chrástkovou, která bude také vykonávat funkci speciálního pedagoga a vychovatelku školní družiny Anetu Bajgerovou. Poděkování patří panu Milanu Sýkorovi za záznam slavnostního uvítání.

Při slavnostním uvítání jsme ocenili také Vojtu Poláška, žáka 3. A třídy, který o prázdninách společně s maminkou poskytl první pomoc ženě, který zkolabovala na ulici. Právě on si z okénka v autě všiml paní ležící na chodníku. Zachoval se všímavě a příkladně a je určitě vzorem pro své spolužáky.

Přeji všem poklidný a úspěšný školní rok

Foto – společné zahájení        Foto – uvítání prvňáčků