Archiv autora: Yvetta Kunzová

Malý vánoční jarmark

Poslední listopadový pátek jsme  rozsvítili vánoční stromečky ve škole a uspořádali malý vánoční jarmark. Celá akce byla předehrou pro tradiční rozsvěcení obecního vánočního stromu u zámku. Všechny děti se společně s paní učitelkami snažili připravit zajímavé vánoční ozdoby a pamlsky. Dětem v mateřské škole také hodně pomohli rodiče, ale ve škole už to opravdu byla práce samotných žáků. Někteří se nemohli dočkat, až přijde maminka a tatínek a jejich dílko si zakoupí. Vystoupení  s vánočními koledami bylo v režii p. uč Hýlové a p. uč. Forala ze ZUŠ Brušperk, u zámku vystoupila naše Sluníčka s p.uč Slanou a s doprovodem p. uč. Boháčové.

Vážení rodiče a přátelé školy, velice děkujeme za vaši účast a podporu této akce. Výtěžek využije MŠ  na realizaci výletů a žákům školy zakoupíme prvky pro relaxaci o přestávkách – např. pingpongový stůl. Krásný a pohodový adventní čas.

Foto

Můj první slabikář

První adventní týden začal pro žáky 1. třídy velkou událostí. Paní učitelka Z. Chvostková pro ně připravila slavnostní předání “Slabikáře”. Tímto se z našich prvňáčků stali čtenáři. Přejeme jim mnoho krásných a zajímavých chvilek s touto knížkou plnou písmenek. Foto

Společenský den

První adventní týden jsme v naší škole zahájili společenským dnem. Chlapci a děvčata přišli nejen ve společenském oblečení, ale snažili se k sobě být hodní, laskaví, kamarádští, prostě chovat se k sobě navzájem tak, jak si to všichni ve škole přejeme. Foto

1. tématický den – Černý den

Devátá třída navázala na tradice tématických dnů a vyhlásila na dnešní den 19. 9. 2022 tzv. “Černý den” jako projev úcty k zesnulé královně Alžbětě II. Děvčata – Natálie, Klárka a Barča – si pro žáky školy připravila prezentace o královně a jejím životě. Žáky 5. až 8. tříd potrápila i záludnými otázkami. Děkuji děvčatům za jejich vzornou přípravu. Foto

Školní rok začal

Ve čtvrtek  1. 9. 2022 jsme slavnostně zahájili školní rok 2022/2023. Tradičního přivítání se zúčastnilo vedení školy, pan starosta Ing. Dalibor Dvořák a poprvé pan farář Mgr. Jakub Dominik Štefík. Přivítali jsme  251 školáků, z toho 27 prvňáčků a v mateřské škole 94 dětí.

Na začátku roku se převážná většina alespoň těch mladších žáků do školy těšila. Doufám, že jim to vydrží a my všichni zaměstnanci je po celý rok budeme motivovat. Máme krásné sportovní zázemí za školou, které budeme co nejvíce využívat nejen k výuce, ale i k mimoškolním aktivitám.

Chtěla bych poděkovat paní Kolbové, která nám na začátku školního roku přivezla sponzorský dar – obaly, složky, kancelářské potřeby, které budou k dispozici našim dětem. Děkuji paní Machancové za fotografie ze slavnostního zahájení školního roku. Poděkování patří i panu Milanu Sýkorovi za záznam slavnostního uvítání a Filipu Deklevovi za záznam a fotografie z dronu.

Krásný a poklidný škoní rok. Foto

Krásné prázdniny

Milí žáci, 

přeji vám krásné prázdniny, mnoho zážitků, spoustu nových kamarádů.

Hodně pohody, klidu, vše bez úrazu a krásné počasí.

Dušanovy zápisky

V předposlední den školního roku vyšlo poslední číslo letošního již 23. ročníku časopisu Dušanovy zápisky. Poděkování patří redakční radě spolu s vedoucími panem uč. Chvostkem a p. uč. Weczerkovou. Takže prázdniny můžete začít se čtením Dušana. Děkuji všem za skvělou práci. Číslo 5

Příroda s otazníky – Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem!

Dne 3. 5. zástupci 5. a 6. ročníku naší školy vyzkoušeli pro naši školu novou přírodovědnou soutěž – Příroda s otazníky v Ostravě-Porubě. Tato soutěž  prověřila praktické znalosti a dovednosti v poznávání rostlin a živočichů (téma U vody a ve vodě) dvou našich páťáků – Martina Dohnala, Ondřeje Piláta a jednoho šesťáka – Hynka Boháče. Kluci byli moc šikovní a všechny nás překvapili. Umístili se naprosto skvěle – na medailových pozicích! 

 Ondřej a Hynek se umístili na krásném 3. místě a Martin získal nádherné 2. místo! Odměnou jim je přírodovědný jednodenní zájezd 27. 5. do jeskyní. Foto

Dušan má Xixu a Xixa má talent

28. duben 2022 patřil po dvouleté pauze 11. ročníku soutěže Dušan má Xixu a Xixa má talent. Opět se našli mezi našimi žáky odvážlivci, kteří se do této soutěže přihlásili. A nebylo jich málo. A proč tento název soutěže? Vysvětlení pro mladší generace: Dušan patří k našemu školnímu časopisu Dušanovy zápisky, které  již vycházejí 23. rokem. Xixa je Dušanův kamarád až z Afriky, seznámil se s ním v roce 2004, kdy se konal 1. ročník soutěže – tehdy jen Xixa Star – to se pouze zpívalo. Po sedmi letech, to bylo v roce 2011, redaktorky Xixu přemluvily a od tohoto roku se pravidelně konaly další soutěže. Postupně se XixaStar změnilo v Xixa má talent, neboť se začaly objevovat i jiná čísla, než jenom zpěv. A tuto tradici se snažíme dodržovat.

Letos se soutěžilo se ve dvou kategoriích: jednotlivci  a skupiny. Samozřejmě nechyběla porota – p. uč. Vendula Borkovcová, p. uč. Alexandra Weczerková a pánskou část zastoupili Filip Janošec a Adam Pšurný – oba žáci 9. třídy. Porota to vůbec neměla jednoduché. Bylo těžké vybrat vítěze. Velkým překvapením bylo také zapojení našich nejmenších žáků – prvňáčků. V době, kdy se porota rozhodovala, vystoupili žáci 9. třídy a také Naty Štegnerová s písní Hello, kterou jsme vyhlásili naši školní  hymnou. (Pokračování textu…)

Zápis do 1. třídy

Předškoláci mají za sebou první zkoušku. V úterý 19. 4. 2022 probíhal v naší škole zápis do 1. ročníku. Přihlášeno bylo 35 dětí. Pěti byl udělen odklad povinné školní docházky, jedna žádost o odklad ještě byla podána. 27 dětí bylo již k základnímu vzdělávání přijato. Všechny děti to zvládly na výbornou, některé se zpočátku trošičku styděly, ale všechny se usmívaly a s úsměvem na tváři si na závěr převzaly dárečky.  Nyní si ještě užijí poslední měsíce v mateřské škole se svými paními učitelkami, kterým patří poděkování za přípravu všech předškoláků. Foto