Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Berušky v lednu 2023

Poslední den v týdnu jsme zakončili naše téma o zvířátkách v zimě a vypravili jsme se ke krmelci, respektive k zásypu. Nejdříve jsme zanesli ptáčkům do zámeckého parku závěsné krmítka, které jsme vyrobili. Poté jsme zašli nasypat zrníčka do krmítka pro ptáčky na naší školní zahradu, no a pak jsme vyrazili na cestu. Do zásypu jsme dali všechny dobroty zvířátkům, které jsme měli připravené v batůžkách. Dobrou chuť, zvířátka!