Starší příspěvky

Obec Stará Ves n. O.

Archiv autora: zsstaraves

Biologická olympiáda 2022/2023 – školní kolo

Po několikaleté odmlce se tři odvážní hoši 6. a 7. ročníku zapojili do náročné soutěže Biologická olympiáda. V letošním ročníku bylo zvoleno téma BEZLESÍ, je to velmi obsáhlé téma (louky, stepi, mokřady, zahrady apod.). Martin Dohnan, Ondřej Pilát a Hynek Boháč se začali připravovat již v listopadu loňského roku a v měsíci lednu a únoru postupně plnili úkoly – poznávačku třiceti rostlin a živočichů, náročný test na téma bezlesí a velmi pěknou laboratorní práci s dužnatými plody.

Kluci byli velmi šikovní, v této náročné soutěži se nejlépe umístil nejzkušenější – Hynek Boháč (64 bodů ze 150 bodů) ze sedmé třídy. Naši šesťáci Martin Dohnal (46,5 bodů) a Ondřej Pilát (42 bodů) na to, že se této soutěže účastnili poprvé, nedopadli také vůbec špatně. Návrh na postup do okresního kola byl na základě kritérií udělen Hynkovi Boháčovi, který musí během měsíce března vypracovat vstupní úkol (domácí pozorování klíčení hrachu). Foto

Příroda s otazníky 2023

Také v letošním školním roce jsme se zúčastnili soutěže Příroda s otazníky – téma BEZLESÍ. 

Dne 2. 3. 2023 tato soutěž proběhla na Středisku přírodovědců v Ostravě-Porubě pro žáky 5. – 6. ročníků. Soutěže se zúčastnili tito žáci: Šimon Bártek, Slámová Valentýna a Ondřej Pilát. Byli rozděleni do dvou kategorií: 5. a 6. třída. V kategorii 5. tříd se na prvním místě umístil Šimon Bártek, který bodově překonal i kategorii starších žáků 6. ročníku.  V kategorii 6. tříd se na 4. místě umístil náš žák Ondřej Pilát. Valentýna Slámová se umístila na krásném 9. místě. Následující den, v pátek 3. 3. 2023, v této soutěži pokračovali žáci 7. a 8. ročníků. Opět jsme vyslali tři žáky: Hynka Boháče, Štěpána Šrámka  a Patricka Tylečka. Soutěž byla obdobná jako předchozí den, o něco náročnější. Hoši se utkali v poznávačce rostlin a živočichů, testu, který prověřil nejen jejich teoretické znalosti a kvízu. I naši starší žáci nezklamali.  (Pokračování textu…)

Hvězdičky v březnu 2023

Sluníčka v březnu 2023

Broučci v březnu 2023

Berušky v březnu 2023

Březen 2023

Recitační soutěž žáků 1. stupně – školní kolo

V pondělí 30. ledna 2023 se 27 recitátorů z prvního stupně utkalo ve školním kole recitace. Všichni už měli za sebou úspěšně zvládnutá kola třídní. Přednášející k úkolu přistoupili velice zodpovědně, i když je často potrápila tréma. Společně jsme si vyslechli spoustu krásných básniček s pěkným přednesem. Zvláště příjemně překvapili naši prvňáčci. Jak to všechno dopadlo, ukazuje výsledková listina:

(Pokračování textu…)

Pohádkový den

Žáci 9. třídy vyhlásili na poslední den před pololetními prázdninami “Pohádkový den”. Každá třída si vylosovala nějakou pohádku a oblékla se do barev či dokonce masek. Vyhodnocení se opět započítává do hodnocení tříd za celý rok. Foto

Únor 2023