Šablony 3

Doučování žáků škol

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Žák

Učitel

MAP

Starší příspěvky

Obecní úřad

Archiv autora: zsstaraves

Přijetí do školní družiny

K zájmovému vzdělávání ve školní družině ve školním roce 2022/2023 byli přijati všichni žáci, kteří odevzdali řádně vyplněnou přihlášku. Kapacita školní družiny byla naplněna. Rozhodnutí

Projektový den – Ze starého nové

V pátek 20.5. se naší škole uskutečnil další projektový den, a to na téma Ze starého nové. Žáci měli za úkol obnovit a znovu vrátit do života staré nepotřebné věci, které by už jistě skončily v odpadcích. A že se jim to povedlo. Nový vzhled získaly staré knihy, vařečky, ruličky od papíru nebo ponožky. Žáci druhého stupně zase obnovili stará trička batikou, vyrobili váhy nebo dokonce poličku ze starého dřeva, která teď zdobí osmou třídu. A co naši nejstarší? Deváťáci si úkoly rozdělili. Děvčata se pustila do obnovy staré zídky ve školním dvoře a krásnými obrázky vytvořila veselejší prostor pro děti z MŠ a ŠD. Ostatní zase měli připravená stanoviště a žáci zde plnili úkoly týkající se recyklace. Do projektového dne se aktivně zapojila i školní družina, která vyrobila krásný hmyzí domeček a letadélka.

Žáci si dopoledne užili, naučili se, jak s odpady nakládat a taky to, že ne všechno staré je zároveň i nepotřebné. Svoje výtvory si mohli všichni prohlédnout na výstavce ve vestibulu školy. Foto

Mgr. Zuzana Stejskalová

Zápis ze schůze výboru SRPŠ ze dne 13. dubna 2022

  1. Jarmark – zapojení SRPŠ – 28.4. 2022 – 16 h. Příjde : Špidlová, Dekleva, Galásková, Kunčárová, Vacková, Janošková, Paličková?, Javorková, Čejková. Dodatečně přislíbili účast: Lednická, Štegnerová
  1. Holky ze SRPŠ napečou slané buchty a ostatní občerstvení, Kunčárová – mafíny, Čejková – slané, Janošková – tmavé mafíny, Špidlová – slané štrůdly, ostatní – překvapení – nejlépe slané. Sbor učitelů napeče sladké koláčky, Paličková – káva.
  2. Vybrané dobrovolné vstupné i za připravené pochutiny sborem SRPŠ bude využito na dětský den, volnočasové aktivity, mc donald cup atd.
  3. Další akce – 4.6. od 10-14h Den otevřených dveří – vystavené práce, projekty dětí a prohlídka celé školy; 23.6.2022- loučení s 9.ťáky. Vystoupení ZŠ a MŠ na Den matek, Den dětí v rámci školy
  4. Sběr – agitace – Vyrobí letáček Míša 
  5. Info: 4 děti ZŠ a 1 v MŠ z Ukrajiny, maminka dětí v kuchyni ZŠ. Učitelé a někteří rodiče sponzorují stravu (do konce školního roku) ukrajinských dětí a kurz dětí v ČJ.
  6. Zřizování ISIC karet pro děti ZŠ –rodičům nabídnuta možnost do 20.4. dát žádost o ISIC kartu- bude se používat ke vstupu a do ZŠ i na obědy místo čipu. Možnost využití slev např. u Mc Donalds, KFC, Knihy Dobrovský, Alza a další.

(Pokračování textu…)

Berušky v červnu 2022

Broučci v červnu 2022

Hvězdičky v červnu 2022

Sluníčka v červnu 2022

Červen 2022

Květen 2022

Broučci v květnu 2022