Starší příspěvky

  • expand2021 (8)
  • expand2020 (194)
  • expand2019 (145)
  • expand2018 (126)
  • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Archiv autora: zsstaraves

--> Informace KHS pro MŠ Nad Zámkem

Po konzultaci s hygienou ohledně výskytu onemocnění Covid-19 u zaměstnanců MŠ byla dětem, které byly ve školce v uplynulém týdnu, nařízena karanténa do 18. 1. 2021 včetně. Do té doby bude zákonné zástupce kontaktovat KHS nebo vzhledem k vytíženosti KHS kontaktujte sami dětského lékaře, aby vás objednal na PCR test.

O možnosti znovuotevření MŠ budete včas informováni.

Děkuji za pochopení

Mgr. Yvetta Kunzová, ředitelka školy

--> Uzavření MŠ Nad Zámkem

Vážení rodiče,

Na základě rozhodnutí ředitelky školy a starosty města (zřizovatele školy) bude MŠ Nad Zámkem, tj. třídy Broučci a Berušky, uzavřena z organizačních důvodů od  pondělí 11.1. 2021. 

Mateřská škola je uzavřena z důvodu zjištění nákazy infekcí COVID-19 u zaměstnanců MŠ. Dle instrukcí KHS žádám rodiče, aby sledovali zdravotní stav svých dětí a v případě potíží ihned kontaktovali svého dětského lékaře. Další podrobnosti týkající se termínu možného znovuotevření MŠ budou projednány v pondělí s KHS a včas zveřejněny.

Obědy budou mít děti automaticky odhlášeny. V případě zájmu odebrání obědu do jídlonosiče v době od 11:00 do 11:20 kontaktujte vedoucí školní jídelny.

Po dobu uzavření MŠ můžete žádat o ošetřovné, patřičné formuláře najdete na stránkách ČSSZ. Mateřská škola žádné potvrzení nevydává.
Odkaz na informace, kde naleznete podrobné informace i s potřebnými formuláři:
https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne  nebo přímo stránky

Děkuji za pochopení situace.                                                   Mgr. Yvetta Kunzová, ředitelka školy

--> Opatření od 4. 1. 2021

Vážení rodiče,

od 4. 1. 2021 se výuka řídí 5. stupněm PES, tzn. je povolena pouze osobní přítomnost žáků 1. a 2. tříd základní školy. Výuka probíhat dle normálního rozvrhu hodin platného od 1. 9. 2020. Jen hodiny tělesné výchovy a hudební výchovy budou nahrazeny jinou činností, za příznivých podmínek pobytem venku.

Ostatní třídy budou mít distanční výuku dle nastavených pravidel a synchronní online hodiny budou dle tohoto rozvrhu. (online hodiny jsou barevně vyznačeny). Požadavky ostatních předmětů, které nejsou zahrnuty v synchronní výuce budou umístěny na Komens nebo Teams. 

Mateřská škola je normálně v provozu na obou budovách od 4. 1. 2021. (Pokračování textu…)

--> Leave Anger Behind – Erasmus+

Mezinárodní projekt Leave Anger Behind – Nechte hněv stranou (Erasmus+) č. d. 2019-1-LT01-KA229-060479_4

Projekt trvá po dobu 24 měsíců od 1. 9. 2019 do 31. 8.2021. V projektu jsou zapojeny tyto země: Itálie, Turecko, Litva, Irsko, Dánsko a naše škola.

V listopadu se uskuteční první setkání v Itálii. Žáci se zúčastní setkání v Dánsku a další setkání dětí bude v naší škole. Koordinátorem projektu ve škole je Mgr. Hana Cholevová

Nové informace k přijímacím zkouškám

Nové informace na základě Opatření vlády ze dne 5. 1. 2021. Číst…

Leden 2021

no images were found

Broučci v lednu 2021

Berušky v lednu 2021

Hvězdičky v lednu 2021

Sluníčka v lednu 2021