Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Hvězdičky v lednu 2024

Vždy na začátku roku k blížící se slavnosti Tří Králů, jsme pozváni na prohlídku betlému do kostelíka. Místní pan farář nás seznámil s postavičkami, popovídal o příběhu Marie a Josefa, cestě tří králů a darech, které přinesli Ježíškovi. Nejen o obdarování jeho, ale také o obdarování našem. A na konci našeho putování jsme byli opravdu obdarováni znovu.