Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Sluníčka v listopadu 2021

Navštívili jsme tradiční výstavu ovoce a zeleniny v Domě zahrádkářů, a protože už jsme se učili o ovoci a zelenině, tak jsme si připomenuli a zároveň pojmenovávali vystavovanou zeleninu. No a také jsme viděli naše výkresy, které zdobily a doplňovaly výstavu.