Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Poděkování rodičům za sponzorské dary

Mateřská škola děkuje mamince Mariky Šperlínové (Sluníčka) za zakoupení didaktických pomůcek pro děti a dále mamince Klárky Kyasové  za poskytnutí vitaminových přípravků Rakytníček pro všechny děti ze třídy Sluníčka na tříměsíční kůru pro zlepšení imunity. Velmi si toho vážíme. Zároveň chceme poděkovat všem rodičům za další příspěvky pro děti, ať už je to med pro všechny třídy (dědeček Honzíka Müllera), nebo ovoce pro děti, materiál na tvoření s dětmi a podobně. DĚKUJEME !!!