Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Recitační soutěž žáků II. stupně

Již dlouho jsme neměli příležitost slyšet recitovat žáky II. stupně. A tak jsme poslední březnový den uspořádali školní kolo recitační soutěže. A jaké překvapení nás čekalo. Nejen, že se do doutěže zapojilo 16 recitátorů, ale byli mezi nimi i chlapci. Všechny soutěžící doprovázela kamarádka – tréma, ale i tak se jim podařilo předvést skvělé výkony. V I. kategorii žáků 6. a 7. třídy zvítězila Denisa Otáhalová, na 2. místě Patrik Tyleček a na 3. místě Anna Janošcová.

Náročné vybrat první tři místa to bylo v kategorii druhé – žáků 8. a 9. třídy. Suverénní vítězství si s básní své maminky zasloužila Natálie Štegnerová, druhé místo obsadil Matěj Bartoš a třetí Hana Pindurová. Poděkování patří všem odvážlivcům i učitelům českého jazyka: p. uč. Weczerkové, Dlouhé a p. uč. Chvostkovi. Foto