Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Projektový den ve škole – Hvězdičky

Dne 19. 4. 2022 proběhl ve třídě Hvězdičky plánovaný Projektový den na téma Dopravní výchova.  

Projekt Dopravní výchova