Den NEzávislosti

Den NEzávislosti – tak se jmenoval 12.říjen na druhém stupni. Proč? Protože, tento den jsme věnovali projektu, který byl zaměřený na prevenci proti různým druhům závislosti, které mohou člověka ohrozit. Žáci druhého stupně, získávali informace, vyhodnocovali a hledali řešení na zadané téma. Šesťáci zpracovali téma syndrom CAN a návykové látky, sedmáci se poučili o škodlivosti tabáku, osmé třídy se věnovaly poruchám stravování a sebepoškozování a devátá třída netolismu a kyberšikaně. Žáci pracovali celé dopoledne, připravovali plakáty, dokonce se nebáli nacvičit scénky. Odpoledne se všichni sešli v tělocvičně a navzájem prezentovali svoje téma. Po osvojení všech nástrah závislosti bylo naše heslo jasné – jsme nezávislí a tímto optimistickým pokřikem náš projektový den skončil. V průběhu příprav měli žáci možnost vyslechnout si přednášku a diskutovat na téma šikana a kyberšikana. Za tuto aktivitu patří velké díky Policii z Frýdku-Místku. Děkujeme a budeme se těšit na další spolupráci. Foto

Zuzana Stejskalová