Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Archiv autora: Leoš Havránek

Úspěch v krajském kole biologické olympiády 

V letošním školním roce nás úspěšně reprezentoval v biologické olympiádě žák sedmé třídy Hynek Boháč. V okresním kole, které proběhlo 30.3. 2023 skončil na krásném druhém místě, což mu umožnilo postup do krajského kola. Ve čtvrtek 25.5.2023 opět navštívil Středisko přírodovědců v Porubě, aby obhájil své přírodovědné znalosti před krajskou biologickou komisi a utkal se s 24 úspěšnými řešiteli krajských kol. I tentokrát musel projít nelehkým testem, praktickou zkouškou a poznávací zkouškou z rostlin a živočichů. Vedl si moc dobře a v kraji skončil na krásném 10. místě. Hynkovi od nás patří velká gratulace a velké díky za výbornou reprezentaci školy. Přejeme ti mnoho úspěchů v dalších ročnících biologické olympiády. Foto

                                                                                                           Eva Dohnalová Šimečková, Jana Boháčová 

Přijímací zkoušky na SŠ

V letošním školním roce se budeme muset rozloučit nejen s našimi deváťáky, ale také s jednou žákyní páté třídy a s jedním žákem sedmé třídy. Oba se dostali na víceleté gymnázium v Ostravě. Našich 23 deváťáků úspěšně zabodovalo u přijímacích zkoušek a všichni se dostali na svoji vybranou školu. Deset žáků odchází studovat na střední školu s maturitou, 4 žáci na gymnázia (Příbor, Ostrava), 6 žáků na učební obory, 2 byli přijati na uměleckou školu a jedna žákyně na Janáčkovou konzervatoř.  Všem přejeme hodně studijních úspěchů v nových školách. 

                                                                                                                                                                                                                                                        Eva Dohnalová – výchovný poradce 

Lehkoatletický trojboj – Petřvald

Stejně jako každý rok, i letos reprezentovali vybraní žáci 1. stupně naši školu na Lehkoatletickém trojboji v Petřvaldu. Na stupínky vítězů nakonec vystoupali Agáta Bukovická, která mezi prvňáčky získala 3. místo, Jan Dvořáček vybojoval úžasné 1. místo v kategorii 4. tříd. Naši páťáci, Tomáš Buchta a Stella Filipcová, obsadili ve své kategorii oba 3. místo a Elen Štěpánová dosáhla svým výkonem dokonce na místo 2. Všem sportovcům děkujeme za jejich výkony a výhercům blahopřejeme. Foto

Lucie Velímová 

Anglický desetiboj

V úterý 23.5. se na ZŠ Gajdošova v Ostravě konala soutěž Anglický desetiboj, určená pro žáky třetích tříd. Naši školu reprezentovaly Alice Pilátová, Stela Šimíčková a Julie Starečková, které se v konkurenci 15 dalších týmů umístily na krásném šestém místě. Thank you, girls, GREAT JOB! Foto

Lucie Velímová 

Minikopaná

Obrovského úspěch dosáhli naši chlapci osmého a devátého ročníku v Minikopané. Nejprve porazili všechny okolní školy v okrskovém kole, které se konalo ve Fryčovicích a postoupili do okresního finále ve Frýdku – Místku. Zde již byla konkurence o mnoho větší, i přes to se naším žákům podařilo vyhrát a zajistit si historický postup do krajského finále. Všem účastníkům gratulujeme a těšíme se na jejich výsledek v krajském finále. Foto

Sestava: Daniel Mrkvica, Šimon Novobílský, Štěpán Šrámek, Michal Kantor, Marek Koval, Matěj Malý, Maxmilián Ďatko, Pavel Dvořáček, Matyáš Jarolím, František Pelíšek

Den Země – svátek naší planety

V pátek 21.4.2023 si naši deváťáci připravili ve spolupráci s paní učitelkami Janou Boháčovou a Evou Dohnalovou povídání o Dni Země. Katka Dostálová, František Pelíšek, Natálie Štegnerová, Rozálie Polášková, Samuel Vrzal a Anet Onderková obcházeli jednotlivé třídy. Na začátku všem žákům vysvětlili, proč je tento den tak významný, že se jedná o každoroční celosvětovou událost, kdo a kdy ho vymyslel. Poté si s žáky povídali o ochraně životního prostředí, o tom, jak se starat o přírodu kolem nás a jak ji chránit. Zaměřili se především na třídění odpadu a recyklaci. Pro žáky měli nachystané demonstrační pomůcky. Měli to moc pěkně připravené.

Naše škola je zapojena do projektu Recyklohraní – sběr použitých baterií. Jestliže máte doma nějaké použité baterie, můžete je donést a vhodit do určených sběrných boxů. Ty se nacházejí v MŠ a ve vestibulu školy. Moto na závěr: „Starejme se o naši planetu, neboť ta nám dává mnoho.“ Foto

                                                                                                                             Eva Dohnalová, Jana Boháčová

EVVO – Mokřady a tajemství ztracené vody

Školní recyklační program Recyklohraní, do kterého jsme zapojení, vyhlásilo úkol s tématikou Mokřady a tajemství ztracené vody. Je to reakce na ubývání vody v naší krajině, které je způsobeno dlouhotrvajícím suchem, čímž trpí rostliny i živočichové. Tento úkol měl žákům ukázat, jaký význam mají mokřady a jak je důležité jejich obnovování a budování. Mokřady nám jednak udržují vodu v krajině, jednak slouží jako ochrana před záplavami, ale také jsou domovem mnoha živočichů a rostlin. (Pokračování textu…)

Noc s Andersenem

Ve středu 30.3.2023 se naše škola otevřela pro vybrané žáky z I. i II. stupně výjimečně ve večerních hodinách. Zapojili jsme se totiž do mezinárodní akce, která nese název Noc s Andersenem. Jedná se o projekt na podporu dětského čtenářství, při němž žáci nocují v knihovnách či školách u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena. No a co se všechno dělo?

Akce začala vlastně už ráno, kdy někteří naši nejstarší žáci četli pohádky dětem z 1. třídy. V sedm hodin večer potom začal program pro vybrané žáky z 2. a 3. třídy, za II. stupeň se zúčastnilo asi 20 žáků z 8. a 9. tříd.  (Pokračování textu…)

Zábavné fyzikální pokusy

V úterý 28.3. naši školu navštívil pan Mgr. Libor Lepík, který je nejen učitelem fyziky na Gymnáziu ve F-M, ale také vedoucím klubu DEBRUJÁRŮ ve Frýdku-Místku, což je asociace příznivců fyziky, především pokusů a experimentů. Pan magistr ukázal žákům 6.tříd, že fyzika (v tomto školním roce jejich nový předmět) může být zábavná, tvořivá a krásná věda. Pro žáky si přichystal spoustu demonstračních pomůcek, pokusů a hlavolamů. Foto

                                                                                                                                                           Eva Dohnalová, Lucie Pilátová

Biologická olympiáda – okresní kolo a krásné 2. místo

Dne 30.3.2023 proběhlo v Ostravě – Porubě okresní kolo biologické olympiády kat. D (žáci 6. a 7. tříd). Letos se této soutěže zúčastnilo 18 žáků, a to nejen za základních škol, ale také z gymnázií. Naši školu reprezentoval žák 7. třídy – Hynek Boháč. Vedl si moc dobře. Během měsíce vypracoval vstupní úkol na téma klíčení hrachu a ve čtvrtek ho na soutěži čekaly 3 úkoly. Musel se prokousat záludnými otázkami v testu, v laboratoři pak pomocí mikroskopu pozorovat části rostlin a zaznamenat správné odpovědi a na závěr byla poznávací zkouška z vystavených rostlin a živočichů. Po sečtení všech bodů se Hynek umístil na krásném 2. místě a v květnu nás bude reprezentovat v kole krajském. Gratulujeme a budeme držet palce. Foto

Eva Dohnalová, Jana Boháčová