Šablony 3

Doučování žáků škol

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Žák

Učitel

MAP

Starší příspěvky

Obecní úřad

Archiv autora: Leoš Havránek

Vítání jara

28. dubna 2022 jsme zjistili, kdo z žáků má ve staroveské škole XIXA talent a společně s veřejností jsme přivítali také jaro. O hezký program se postarali moderátoři Barbora Čejková s Matyášem Zahrádkou a žáci naší školy. Po vystoupení děti pracovaly v dílničkách, které pro ně připravily paní učitelky z mateřské školky, základní školy a školní družiny. Všem zaměstnancům školy i členům SRPŠ děkujeme za spolupráci. Slunečný den jsme si určitě příjemně užili. Akce byla velmi zdařilá. Foto

                                                                                              Romana Němcová, Hana Cholevová

McDonald’s Cup

Po delší odmlce se naše škola opět zúčastnila fotbalového turnaje s názvem McDonald’s Cup. Turnaj byl rozdělen na dvě kategorie. V první kategorii hráli žáci 1. až 3. tříd a v druhé kategorii žáci 4. až 5. tříd. Našim dětem se vedlo v obou kategoriích. Žáci 4. a 5. třídy vybojovali v těžké konkurenci čtvrté místo. Žáci 3. třídy byli ještě úspěšnější a vykopali krásné druhé místo. Všem naším žákům děkujeme za reprezentaci a gratulujeme ke krásným umístěním. Foto 

Leoš Havránek

Jaro a Velikonoce patří k sobě

Netrpělivě očekávané jaro a s ním spojené velikonoční svátky přivítaly děti od prvních tříd až po školní družinu záplavou krásných obrázků, které vyzdobily všechny prostory školy. Najdeme tam přírodní motivy, vyzdobené a naaranžované kraslice prvňáčků i tatary v rukou šmigrustníků. Jen to pořádné jaro si nějak pořád dává načas… Foto

Jaromír Chvostek

Jaro je tady

Nádherně rozkvetlá sakura před školou vítala – spolu s našimi dětmi – dlouho očekávaný a zároveň váhavý příchod jara. Dění v probouzející se přírodě zkoumali i žáci 6. třídy, kteří vytvořili názornou ukázku koloběhu vody v přírodě. Foto

Jaromír Chvostek

 

Žít normálně

„Žít normálně“ – tak se jmenuje nový zážitkový program a expozice ve Velkém světě techniky v Dolních Vítkovicích. Žáci osmého a devátého ročníku si formou osobní zkušenosti vyzkoušeli problémy běžného života hendikepovaných lidí. A to nejen s tělesnými vadami, ale také s mentálními problémy, včetně třeba rozšířené anorexie. Foto

Havránek Leoš

Setkání v České republice

V únoru jsme uspořádali poslední setkání v našem projektu. Tohoto setkání se účastnili žáci a učitelé z Litvy, Turecka, Itálie a naší školy.

Partneři přijížděli v průběhu neděle a pondělí 2. týden v únoru. Využili jsme možnosti ubytováni v místním hotelu Palfrig. V pondělí jsme se společně sešli v hotelové restauraci, uvítali jsme partnery a komunikovali ohledně programu.

V úterý jsme partnery uvítali ve škole, naši žáci si připravili krátký uvítací program. Součástí programu byla i krátká prezentace vzdělávacích systémů jednotlivých zemí, kterou si připravili žáci. Provedli jsme je školou, navštívili místní zámek a výstavu historických kočárků a po obědě jsme vyrazili na Landek, kde byla domluvena prohlídka štoly a záchranného systému. Po návratu jsme navštívili faru a společná večeře proběhla v Zámecké restauraci.

Středu jsme nechali celodennímu výletu do Prahy a prohlídce památek.

Ve čtvrtek byl náročný den, jeli jsme na edukační program do Ostravy U6. Díky interaktivní výstavě si mohli zažít vědu a techniku na vlastní kůži. Po návratu jsme se pohroužili při muzikoterapii do tónů bubnů a rytmických cvičení jako součásti práce s hněvem. Večer jsme završili společným posezením, tancem při hudbě cimbálové muziky a společné komunikaci žáků i učitelů.

Závěrem proběhlo předávání certifikátů, následné loučení, které se u dětí neobešlo bez slziček.  

Vzájemná komunikace a hledání témat pro komunikaci, používání společného jazyka, navazování kontaktů a sdílení zkušeností studentů bylo poděkováním za naplnění a spolupráci na tomto projektu. Rádi bychom získané kontakty a vztahy dále prohlubovali. Prezentace

Hana Cholevová

Březen 2022

Mobilní planetárium

V pátek 25. 2. se naše malá tělocvična proměnila ve vesmírnou. Ptáte se proč? Naší školu díky projektu MAP Ostrava navštívilo mobilní planetárium. Uprostřed tělocvičny nám vyrostla velká nafukovací kopule, uvnitř které probíhalo promítání vzdělávacích filmů o hvězdách a vesmíru. Díky projektu se této akce zúčastnili žáci první, třetí, šesté a sedmých tříd. Foto

Zuzana Stejskalová 

Dějepisná olympiáda

Po mnoha letech se naši žáci v minulém školním roce nezúčastnili jubilejního, 50. ročníku olympiády. Důvod je všeobecně známý, soutěž proběhla pouze provizorně, distančním způsobem. Byla to škoda, protože tehdejší osmáci, nebo někteří deváťáci, by se jistě prosadili.

Letošní ročník Dějepisné olympiády dostal název Šlechta v proměnách času. Řešitelé se potýkali s 15 úkoly různého typu, např. doplňovali text k učení o trojím lidu, podle obrázků určovali názvy sídel šlechty nebo poznávali stavitelské styly. Vzpomenete si: románský, gotický, renesanční… Možná trochu překvapivě činilo velké problémy jméno známého jihočeského rybníkáře – Jakuba Krčína z Jelčan.

Velmi dobře se s tématem vypořádal zejména vítěz soutěže, jak o tom svědčí zisk 53 bodů z celkově 60 možných, ale i další účastníci prokázali velice solidní vědomosti a úsudek.

Soutěž proběhla 18. 12. 2021, práci odevzdalo celkem 7 řešitelů z 8. a 9. třídy. Blahopřání patří vítězi – Maxmiliánu Ďatkovi z 8. ročníku, který se nezalekl těžké konkurence v podání několika velmi bystrých a soutěžemi ostřílených deváťáků, dále také stříbrné medailistce Veronice Slané, bronzový skončil další deváťák Vojtěch Koval. (Pokračování textu…)

Řemeslo má zlaté dno

Ve středu 26. ledna se žáci našeho 9. ročníku zúčastnili praktické soutěže ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO. Soutěž se konala v Ostravě – Hrabůvkce v kulturním domě K-Trio. Za naši školu soutěžily 4 družstva, z toho jedna skupina ve složení Filip Janošec, Agáta Humplíková, Karolína Aujezdská, Tomáš Stareček a Jan Švesták postoupila mezi tři nejšikovnější družstva a získali krásné ceny – sportovní baťohy. Žáci si vyzkoušeli praktické činnosti z různých oborů, které se vyučují na ostravských středních a učňovských školách. Ze čtrnácti stanovišť bylo nejoblíbenější vyrábění míchaných nápojů a palačinek. Někteří naši žáci projevili značnou zdatnost nejen ve sportovních disciplínách, ale i například praktického zapojení el. zvonku. Foto

Jana Boháčová