Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Archiv autora: Leoš Havránek

Návštěva obecní knihovny

6. února navštívili žáci prvního stupně poprvé nové prostory obecní knihovny. Kromě připomenutí nejdůležitějších pravidel zacházení s knihami si žáci vybrali a vypůjčili knihu pro vlastní čtení. Po dohodě s paní knihovnicí Michaelou Daňkovou budeme tyto návštěvy pravidelně opakovat a doufáme, že takto přivedeme děti k pravidelnému čtení a lásce ke knihám. Foto

Lucie Velímová

Školní kolo recitační soutěže 1.stupeň

V pondělí 22.1.2024 se nejlepší recitátoři z prvního stupně utkali ve školním kole recitační soutěže. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Tři nejlepší recitátoři z každé kategorie mají možnost postoupit do obvodního kola recitační soutěže, které se bude konat v Brušperku. V první kategorii soutěžili žáci 1.ročníku. Na stupně vítězů dosáhli Stella Pallo (1.místo), Matúš Janešík (2.místo), Tereza Uherková a Kristýna Kaštovská (3.místo). Ve druhé kategorii, kde se utkali žáci z 2. a 3. ročníku, se na prvním místě umístila Lucie Jarolímová, druhé místo obsadila Klára Boháčová a třetí místo vybojovala Izabela Bedaňová. Ve třetí kategorii soutěžili žáci 4. a 5. ročníku. V této kategorii zvítězila Jindřiška Čechová, Sarah Vítová obsadila 2. místo a Sofia Pallo skončila na 3.místě.  Všem recitátorům děkujeme za příjemně prožité odpoledne a výhercům přejeme mnoho úspěchu v obvodním kole. Foto

Lucie Velímová

Turnaj ve stolním tenise

Nový rok 2024 jsme zahájili sportovně. 10. 1. 2025 se uskutečnil turnaj v ping pongu. Na nižším stupni se zapojili žáci 1. až 5. třídy, na vyšším žáci 6., 7. a 9. třídy. Prvňáčci, ti zvítězili úplně všichni díky své odvaze zahrát si tzv. kolotoč. Nejvíce se dařilo J. Klučikové. V kategorii 2. – 5. tříd soupeřilo 12 žáků, na 3. místě se umístil S. Ryba, na 2. místě J. Hyneček, vítězem se stal T. Bedaň, všichni žáci 5. třídy. Vyšší stupeň reprezentovalo 8 žáků. 3. místo patří T. Buchtovi (6. třída), druhé R. Velímovi (9. řída), zvítězil D. Bilý (6. třída). Foto

Romana Němcová, Petra Zajícová

Bobřík informatiky

V listopadu jsme se zapojili a uskutečnili v rámci školy 2. ročník soutěže zvané BOBŘÍK INFORMATIKY. Soutěž probíhala na počítačích formou online testu, kdy soutěžící vybírali z několika odpovědí nebo přemísťovali objekty na obrazovce. Otázky byly v souladu s novou informatikou a to z oblastí informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, analýzy a řešení problémů a především z programování. V letošním roce se mohli poprvé do soutěže zapojit 4. ročníky. Soutěžilo se ve 4 věkových kategorií. Kategorie MINI – 4. třída (max 172 bodů), kategorie BENJAMIN – 5. a 6. třída (max 201 bodů), kategorie KADET – 7. a 8. třída (192 bodů) a kategorie JUNIOR – 9. třída (max 192 bodů).  

Úspěšným řešitelem se stal ten, kdo získal polovinu z maximálního bodového zisku v jednotlivých kategoriích.  (Pokračování textu…)

Sběr baterií na naší škole pokračuje

I v letošním školním roce probíhá na naší škole celoroční sběr použitých baterií. Vše probíhá v rámci Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Na předem určených místech (na vrátnici a v mateřských školkách) se nachází sběrné zelené boxy s příslušným označením. V příloze najdete ukázky baterií, které do sběrného boxu patří. Děkuji za spolupráci. Příloha 1 Příloha 2

Eva Dohnalová Šimečková 

 

Volgiáda

Dne 16.11. 2023 se žáci 5. třídy Sofia Pallo, Viktor Jančák, Jakub Hyneček, Tobiáš Bedaň zúčastnili tradiční matematické soutěže Volgiáda na gymnáziu Ostrava-Zábřeh. 13 týmů z Ostravy a okolí se snažilo vyřešit 60 logických, těžkých a nevšedních úloh a hlavně pracovat v týmu. Zvítězit sice mohla jen jedna čtveřice, ale potlesk a odměnu si zasloužily všechny zúčastněné týmy. Akce byla velmi zdařilá a i když jsme nezvítězili, dětem se velmi líbila. Foto

                                                                                                                Sylva Janečková

Hledáme mladého chemika

Ve středu 8.11.2023 se naši deváťáci zapojili do školního kola soutěže Hledáme mladého chemika. Jejich úkolem bylo vyplnit test z obecné a anorganické chemie. Tématem bylo nejen chemické názvosloví, vlastnosti prvků a sloučenin, chemické výpočty, směsi, ale i zábavná osmisměrka a tajenka. V tomto (pro některé žáky obtížném) testu se nejlépe umístili: Marek Koval (9.B), Daniel Mrkvica (9.A) a Jan Ligenza (9.A). Tito žáci jsou navrženi do dalšího kola, které se uskuteční v prosinci v budově SPŠCH Ostrava – Zábřeh. Budeme jim držet palce.

Mgr. Eva Dohnalová Šimečková

Zažij vesmír!

Žáci naší školy se nedávno zapojili do soutěže v obchodním centru Avion Shopping Park Ostrava. Tato soutěž měla název “Zažij vesmír!” a měla ekologický rozměr. Úkolem bylo vytvořit vlastní vesmírné těleso z již použitých surovin a dát jim tak nový smysl. 

Naši žáci se do této soutěže pustili s nadšením. Kreativně vytvořili svá vesmírná tělesa, přičemž použili recyklované materiály. Jejich práce byla oceněna diplomem, a navíc dostali sladké odměny v podobě bonbónů a nálepek. 

Tato soutěž nejen podpořila ekologické uvažování našich žáků, ale také jim umožnila projevit svou kreativitu a dovednosti. Jsme hrdí na jejich účast a úspěch v této soutěži. Gratulujeme všem zúčastněným žákům za jejich skvělou práci! Foto

 Anna Srba  

Pythagoriáda

Dne 18.10. na naší škole proběhla jako každý rok matematická soutěž Pythagoriáda, které se účastnil celý druhý stupeň i s 5. ročníkem. I tento rok jsme se moc těšili. Ale bohužel 45. ročník této především logické soutěže neproběhl standardně. Organizátoři letos nedostali finanční podporu z MŠMT, a proto oficiálně soutěž na rok 2023 zrušili.

Naše škola se však rozhodla pokračovat v každoroční tradici a uspořádali jsme alespoň školní kolo bez možnosti dalšího postupu. Mezi postupující by se zařadili všichni s minimálním počtem 9 bodů z 15.

Naši nejúspěšnější počtáři a logikové jsou Viktor Jančák (10), Sofia Pallo a Jakub Hyneček (9) a Ema Müllerová, Martina Hutěčková a Gabriel Korbel z 5. ročníku, Bruno Jankovič (9), Lukáš Piačin a Jáchym Bartoš a Jakub Lyčka z 6. ročníku, Ondřej Pilát a Anna Velímová, Amálie Holaňová, Tobias Jiří Bartoš, Daniel Dvorský, Martin Dohnal a Elen Korbelová, Simona Jančáková, Matěj Raška a Lukáš Filgas ze 7. ročníku, Lenka Folvarčná a Markéta Marejková, Veronika Hýlová a Dita Zimová, Filip Palička a Hynek Boháč z 8. ročníku a Michal Kantor, Jan Ligenza a Denisa Otáhalová a Marek Koval a Jiří Polášek z 9. ročníku.

Všem účastníkům blahopřejeme.

Lucie Pilátová

Přírodovědný klokan

Dne 11. října 2023 se naši žáci 8. a 9. tříd pustili do řešení Přírodovědného klokana. Opět si mohli prověřit své znalosti z přírodovědných předmětů jako je zeměpis, přírodopis, fyzika a matematika. Do této soutěže se letos přihlásilo 990 žáků z různých základních škol v Ostravě. Na naší škole byl nejúspěšnějším řešitelem žák 8. třídy Václav Kocián s počtem bodů 66 (což se v rámci ostravských škol umístil kolem 60. místa). O jeden bod to uteklo žákyni z 9.B Denise Otáhalové, které připadlo 65 bodů. Dalšími úspěšnými řešiteli byli Hynek Boháč (8.) a Michal Kantor (9.B). Všem účastníkům blahopřejeme.

Eva Dohnalová Šimečková