Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Školní družina-2. oddělení

Žáci 2. oddělení se v zimním období bavili tvořením různými výtvarnými technikami nejenom k zimnímu tématu, ale i k celoroční hře, kdy se zaobírali Severní a Jižní Amerikou. Vznikaly krásné obrázky. Bavili se i tancováním a hraním pohybových her. Čas často trávili pobytem venku, skládáním stavebnic, hraním deskových a karetních her, čtením knížek a časopisů. Foto

Jana Klečková, Anita Golková