Archiv autora: Jana Klečková

Slučování 4. oddělení školní družiny

Z důvodu provozu družinových kroužků budou žáci 4. oddělení pravidelně rozděleni:

  • v pondělí, v čase od 12:45 do 16:30, v 1. a ve 2. oddělení školní družiny,
  • v úterý, v čase od 13:15 do 16:30, v 1. a ve 2. oddělení školní družiny.

Jana Klečková

Kroužky školní družiny

Školní družina ve školním roce 2023/24 otevírá tyto kroužky:

vaření: pro žáky 1. – 5. třídy, pondělí od 13.00 do 14.30 hod., četnost schůzek dle počtu přihlášených dětí. Poplatek za suroviny 100 Kč/rok. Vede vychovatelka Jana Klečková.

Šikovné ručičky: pro žáky 2. – 5. třídy, úterý od 13.20 do 14.20 hod. Vede vychovatelka Jana Jarošová.

Pohybové hry: pro žáky 1. – 2. třídy, středa od 11.15 do 12.15 hod. Vede vychovatelka Aneta Bajgerová.

Modelář (skládání a lepení z papíru): pro žáky 2. – 3. třídy, čtvrtek od 13.00 do 14.00 hod. Vede vychovatelka Anita Golková.

Jana Klečková

Rozdělení žáků do školní družiny

Ve školním roce 2023/24 jsou žáci rozděleni do oddělení školní družiny následovně:

žáci 1. A třídy navštěvují 1. oddělení školní družiny,

žáci 1. B třídy navštěvují 3. oddělení školní družiny,

žáci 3. A a 3. B třídy navštěvují 2. oddělení školní družiny,

žáci 4. a 5. třídy navštěvují 4. oddělení školní družiny. 

Rodiče žáků 2. třídy mají informaci o rozdělení do školní družiny v emailu, který uvedli na přihlášce. 

Jana Klečková

Školení 1. pomoci

Žáci školní družiny se zúčastnili aktivit zaměřených na podání 1. pomoci. S nácvikem a se spoustou důležitých informací nám pomohly certifikované paní lektorky. V dvouhodinovém kurzu se žáci dozvěděli aktuální informace týkající se základů první pomoci, zopakovali si důležitá  telefonní čísla a všichni si vyzkoušeli, jak je obtížné (Pokračování textu…)

Dětský den s piknikem

Ve školní družině opět proběhl dětský den a tentokrát i s piknikem. Děti splnily celkem deset zábavných úkolů, dostaly malý dárek a poté se pustily do přinesených dobrot. Děkujeme čtvrťákům a páťákům za pomoc při organizaci. Jak dětský den probíhal můžete vidět na foto.

Jana Klečková

Přijetí do školní družiny pro školní rok 2023/2024

K zájmovému vzdělávání ve školní družině ve školním roce 2023/2024 byli přijati všichni žáci, kteří odevzdali řádně vyplněnou přihlášku. Kapacita školní družiny byla naplněna.

Rozhodnutí

Den dětí ve školní družině + školení 1. pomoci

Z důvodu nepříznivé předpovědi počasí se družinová akce Den dětí přesouvá ze dne 7. 6. na 14. 6.

Dne 15. 6. proběhne ve školní družině školení 1. pomoci. Žáci si zábavnou formou vyzkouší základy 1. pomoci. Odchod ze školní družiny bude ve 12:45 a návrat ve 14:45. 

Jana Klečková

Den dětí ve školní družině

Dne 7. 6. za příznivého počasí proběhne družinová akce Den dětí spojená s piknikem. Odchod ze školy bude ve 12:45 a návrat ve 14:45. Dejte dítěti svačinku navíc (ovoce,…), sportovní oblečení a obuv, pokrývku hlavy.

Vychovatelky ŠD

Byli jsme u hasičů

Žáci školní družiny dne 17. 5. navštívili místní sbor dobrovolných hasičů. Vyslechli si užitečné informace ohledně práce hasičů, ale taky, jak se zachovat při nepředvídané události.  Nechyběla módní přehlídka hasiče. Pan Košťál dětem ukázal výstroje s veškerým potřebným vybavením, které potřebuje při své práci v terénu a vysvětlil, k čemu se používá. Profesionálně a  trpělivě odpovídal na dotazy dětí. Za připravenou exkurzi panu Košťálovi moc děkujeme a budeme se těšit příští rok na další akci u hasičů. foto

Vychovatelky školní družiny

Kroužek vaření

Tentokrát děti v kroužku vaření napekly buchty z kynutého těsta a taky  si pochutnaly na kuřecích řízcích se spoustou zeleniny. Jak si děti kuchtění užily a jak si na všem pochutnaly se můžete podívat na foto

Jana Klečková