Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Archiv autora: Jana Klečková

Provoz školní družiny o pololetních prázdninách

Z důvodu nízkého zájmu rodičů provoz školní družiny o pololetních prázdninách nebude.

Klečková Jana

Začátek zimy ve školní družině

Začátek zimy žáci školní družiny trávili tvořením výrobků na vánoční jarmark, zdobili stromečky nejenom ve svých třídách družin, ale taky ve školní jídelně, zpívali vánoční koledy. Pod stromečky je pak čekali krásné dárky v podobě hraček, stolních her a hlavolamů, ale taky dětské šicí stroje. Počasí dopřálo dětem nadílku sněhu, kterou jsme (Pokračování textu…)

Pohybově-tvořivý workshop

Naši školní družinu navštívili pedagogové z DDM Ostrava Poruba. Společně s vychovatelkami připravili pro děti zábavný workshop. Děti rozvíjely své pohybové, kreativní a taneční nadání, zažily odpoledne plné smíchu a zábavných aktivit. Jak si děti činnosti užívaly, můžete vidět na foto.

Jana Klečková

Návštěva myslivce

Na návštěvu do školní družiny přijel myslivec pan MVDr. Pavel Drastich. Přinesl sebou na ukázku dětem kožešiny, rohy, parohy i kly od prasete divokého. Kromě vyprávění o divokých zvířatech, myslivec nabídl dětem k vyzkoušení dalekohled, loveckou trumpetu, mohly si osahat různé druhy kožešin. Vyprávění i ukázky se dětem hodně líbily. Děti předem nasbíraly množství kaštanů, kukuřice a žaludů, které odevzdaly panu myslivci pro zvířátka v lese. foto

Jana Klečková

Návštěva knihovny v Brušperku

Žáci školní družiny několikrát navštívili knihovnu v Brušperku. Rozvíjeli své před-čtenářské a čtenářské dovednosti. Vyslechli si zajímavé příběhy, ke kterým následně kreslili obrázky. Splnili úkoly, které se vztahovaly k předchozímu čtení. Prohlédli si knihovnu, četli a prohlíželi si knížky a časopisy. I díky takovým aktivitám budujeme v dětech pozitivní přístup ke čtení. foto

Jana Klečková

Kroužky školní družiny

Vychovatelky školní družiny letos vedou tyto kroužky: pohybový kroužek – v něm žáci hrají pohybové, míčové, soutěživé hry skupin i jednotlivců. Při zdolávání překážek zlepšují svou motoriku koordinace těla, orientaci v prostoru, upevňují svá přátelství. V kroužku šikovné ručičky rozvíjejí žáci svou představivost, fantazii, kreativitu, ale (Pokračování textu…)

Podzim ve školní družině

V průběhu podzimu žáci ve školní družině nezaháleli. Svůj volný čas trávili relaxací, hrou a spoustou různých činností. Hráli stolní a karetní hry, tvořili a malovali pomocí tradičních i netradičních výtvarných technik, hráli pohybové hry, tancovali, zpívali. Věnovali se i dramatizací pohádek, dlabali a zdobili dýně, rozeznávali ovoce a zeleninu pomocí čichu a chutě, užili si halloweenský karneval a mnoho dalšího. Výběr aktivit můžete zhlédnout na foto

Jana Klečková

Provoz školní družiny o podzimních prázdninách

Z důvodu nízkého zájmu rodičů provoz školní družiny o podzimních prázdninách nebude.

Jana Klečková

Slučování 4. oddělení školní družiny

Z důvodu provozu družinových kroužků budou žáci 4. oddělení pravidelně rozděleni:

  • v pondělí, v čase od 12:45 do 16:30, v 1. a ve 2. oddělení školní družiny,
  • v úterý, v čase od 13:15 do 16:30, v 1. a ve 2. oddělení školní družiny.

Jana Klečková

Kroužky školní družiny

Školní družina ve školním roce 2023/24 otevírá tyto kroužky:

vaření: pro žáky 1. – 5. třídy, pondělí od 13.00 do 14.30 hod., četnost schůzek dle počtu přihlášených dětí. Poplatek za suroviny 100 Kč/rok. Vede vychovatelka Jana Klečková.

Šikovné ručičky: pro žáky 2. – 5. třídy, úterý od 13.20 do 14.20 hod. Vede vychovatelka Jana Jarošová.

Pohybové hry: pro žáky 1. – 2. třídy, středa od 11.15 do 12.15 hod. Vede vychovatelka Aneta Bajgerová.

Modelář (skládání a lepení z papíru): pro žáky 2. – 3. třídy, čtvrtek od 13.00 do 14.00 hod. Vede vychovatelka Anita Golková.

Jana Klečková