Beseda na téma 2. světová válka

V 5. ročnících jsme nyní uzavřeli učivo na téma 2. sv. válka. Do rozšíření okruhů vědomostí se s námi zapojil tatínek dívek, které navštěvují naši školu. Beseda probíhala v rámci dvou vyučovacích hodin. Pan Miroslav Malík vyprávěl rodinný příběh, tragický osud, který ovlivnil život jejich rodiny. Seznámil žáky obou 5. ročníků se získanými záznamy o průběhu 2. sv. války u nás na území Staré Vsi a okolních obcí Trnávky, Proskovic i města Ostravy. Nejvíce děti zaujaly artefakty z války, které můžete vidět na fotografii i s autorem besedy a našimi žáky. Foto

Ivana Kurková