Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Den Země – svátek naší planety

V pátek 21.4.2023 si naši deváťáci připravili ve spolupráci s paní učitelkami Janou Boháčovou a Evou Dohnalovou povídání o Dni Země. Katka Dostálová, František Pelíšek, Natálie Štegnerová, Rozálie Polášková, Samuel Vrzal a Anet Onderková obcházeli jednotlivé třídy. Na začátku všem žákům vysvětlili, proč je tento den tak významný, že se jedná o každoroční celosvětovou událost, kdo a kdy ho vymyslel. Poté si s žáky povídali o ochraně životního prostředí, o tom, jak se starat o přírodu kolem nás a jak ji chránit. Zaměřili se především na třídění odpadu a recyklaci. Pro žáky měli nachystané demonstrační pomůcky. Měli to moc pěkně připravené.

Naše škola je zapojena do projektu Recyklohraní – sběr použitých baterií. Jestliže máte doma nějaké použité baterie, můžete je donést a vhodit do určených sběrných boxů. Ty se nacházejí v MŠ a ve vestibulu školy. Moto na závěr: „Starejme se o naši planetu, neboť ta nám dává mnoho.“ Foto

                                                                                                                             Eva Dohnalová, Jana Boháčová