Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Přijímací zkoušky na SŠ

V letošním školním roce se budeme muset rozloučit nejen s našimi deváťáky, ale také s jednou žákyní páté třídy a s jedním žákem sedmé třídy. Oba se dostali na víceleté gymnázium v Ostravě. Našich 23 deváťáků úspěšně zabodovalo u přijímacích zkoušek a všichni se dostali na svoji vybranou školu. Deset žáků odchází studovat na střední školu s maturitou, 4 žáci na gymnázia (Příbor, Ostrava), 6 žáků na učební obory, 2 byli přijati na uměleckou školu a jedna žákyně na Janáčkovou konzervatoř.  Všem přejeme hodně studijních úspěchů v nových školách. 

                                                                                                                                                                                                                                                        Eva Dohnalová – výchovný poradce