Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Lapbooky našich sedmáků

Žáci sedmých ročníků v rámci přírodopisu vyráběli lapbooky na téma savci. Práce to byla náročná a většině žáků se velmi vydařila. Byl to také nelehký úkol pro metodickou komisi přírodovědných předmětů vybrat čtyři nejlepší výtvory. Vybrány byly lapbooky: Elen Korbelové, Tobiase Jiřího Bartoše, Amálie Holaňové a Matyáše Dujčáka. Většinu lapbooků si bude možno  prohlédnout v rámci jarní výstavy žákovských prací ve vestibulu školy.