Atletika – 1. stupeň

Závěr školního roku nám nese nejen testování získaných znalostí, ale také dovedností a výkonů žáků. Usilovně jsme pracovali na svých výkonech v atletice a naše snaha ,,přinesla své ovoce”.  
Žáci prvního stupně se zúčastnili v úterý 4. června – LEHKOATLETICKÉHO PŘEBORU v Brušperku. Už počasí v tento den testovalo naši výdrž. Naštěstí pořadatelé v Brušperku byli připraveni realizovat závody v tělocvičně. Kromě hodu se tedy vše odehrávalo pod střechou. Těchto tradičních atletických závodů se účastní školy v povodí Ondřejnice.  

A my jsme byli jsme opravdu úspěšní. Přivezli jsme celkem 6 medailí. Nejmladší účastníci z 1. ročníku – Julie Klučiková za 3. místo ve skoku, Julie Hynečková uspěla ve všech disciplínách – 2. místo ve sprintu, 2. místo ve skoku a 2. místo získala také za hod. Stříbrnou medaili za 2. místo ve sprintu získal Tomáš Dohnal a krásnou zlatou medaili nám přivezl Tomáš Jarolím za 1. místo ve sprintu. 
Všem zúčastněným děkujeme za jejich obdivuhodné výkony! Sportu zdar! Foto
 
Ivana Kurková