Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině

Na základě novely § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), s účinností od 01. 01. 2024, stanoví výši úplaty za předškolní a zájmové vzdělávání zřizovatel školy, tj. Obec Stará Ves nad Ondřejnicí.

Výše úplaty pro následující školní rok 2024/2025 byla stanovena usnesením Rady obce Stará Ves nad Ondřejnicí konané dne 18. 06. 2024:

  • 150 Kč měsíčně za jedno dítě s účinností od 1. 9. 2024. Tato částka platí pro děti navštěvující pouze odpolední družinu a pro děti navštěvující zároveň ranní i odpolední družinu. Částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.
  • 50 Kč měsíčně s účinností od 1. 9. 2024. Tato částka platí pro děti navštěvující pouze ranní družinu (od 6:15 do 7:15 h). Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.
  • 60 Kč měsíčně pro žáky docházející maximálně dva dny v týdnu z důvodu odst.2 pís.d)

Novelou zákona se rovněž rozšiřuje okruh osob, které budou mít nárok na osvobození od úplaty ve školní družině o rodiny, které pobírají přídavek na dítě.

Žádost o osvobození od úplaty od začátku školního roku 2024/2025, tzn. od 1. 9. 2024, se podává ředitelství Základní školy a Mateřské školy Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace, a žadatel – zákonný zástupce – musí prokázat, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce přílohou k žádosti: „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“. Vzor žádosti: Ke stažení