Starší příspěvky

  • expand2020 (166)
  • expand2019 (141)
  • expand2018 (127)
  • expand2017 (49)

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Archiv autora: Leoš Havránek

Odpolední činnosti našich žáků

Provoz školní družiny neboli odpoledních činností sice neprobíhá tak, jak jsme byli zvyklí, ale žáci si čas strávený se spolužáky umí užít stejně jako za normálního provozu před koronavirem. Máme v provozu celkem tři skupiny odpoledních činností. Žáci mají k dispozici hry i hračky, deskové hry či stavebnice. Tvoří, vyrábí, malují, modelují, stříhají a provádí mnoho jiných rukodělných činností, které rozvíjí jemnou motoriku, představivost, vnímaní i myšlení. Když počasí dovolí, chodíme ven, kde žáci hrají různé pohybové a míčové hry, nebo si užívají volnou hru. Žáci hrají stolní tenis, nebo cvičí relaxační cvičení s prvky jógy pro děti. (Pokračování textu…)

Srdce s láskou darované – dorazily ceny

Dne 12. 6. nám byly předány ceny za zapojení a umístění naši práce do projektu.

Paní Bergerová z firmy OPTYS přinesla našim žákům ceny. Z důvodu karantény se bohužel nekonalo slavnostní předání cen v Poslanecké sněmovně v Praze. Zúčastnění žáci školní družiny se mohou těšit na předání cen v den vysvědčení. Po vzájemné domluvě jsme se rozhodli, že dárky věnované nám organizátorům (p.učitelce Stejskalové a Chrástkové) s radostí předáme mamince pána Paličky a snad ji opět vykouzlíme úsměv na tváři. Foto

Červen 2020

Úkoly pro žáky 2. třídy na dny 15. 6. – 19. 6. 2020

Pondělí 15.6.

Český jazyk:

Učebnice s. 94 cv. 1 + žlutý rámeček – ústně, PS s. 26 cv. 1

Písanka s. 36

Čítanka s. 142 – číst, odpovídat na otázky

Matematika

Pracovní list 3

Prvouka

Na poli – učebnice s. 52 – 53, PS s. 45 (Pokračování textu…)

Úkoly pro žáky 3. tříd na dny 15. 6. – 19. 6. 2020

Pondělí

ČJ: – uč. str. 70 opiš žlutý rámeček do sešitu – pád podstatných jmen, vypiš pádové otázky – naučit

Čtení: – čítanka str. 152 přečíst, otázky za textem ústně

M: – učebnice str. 120/zopakovat násobky 8, cv. 39, 41 ústně, 40 písemně i se zkouškou

AJ: – učebnice str. 55/3 – přečíst, přeložit, cv. 4 písemně do English (jen o Jane a Margit) (Pokračování textu…)

Úkoly pro prvňáčky na týden 15. 6. – 19. 6. 2020

Už se blížíme k cílové čáře. Zbývají jen 2 týdny náročné práce.

Přeji tedy hodně úspěchů a předpokládám, že se se svými pracovními výsledky opět pochlubíte.

Tř. uč. Zdenka Chvostková

Pondělí 15. 6.

ČJ

SL:92 – Text s bě, pě, vě – přečti, naobloučkuj a vypracuj úkoly.

SAP: PS:56 slož 10 slov z tabulek (Ostatní 5 slov)

Pís.: 26

M

Zopakujte ústně všechny příklady s 9+ – 2+ a 11- 12 –

S: veverka – zapiš a znázorni všechny příklady 13-, ukaž si na mřížce

Ústně procvičuj počítání rozkladem 13- – ubrat do 10 a pak ubrat zbytek

PS:20

PRV

PS: 53 (Pokračování textu…)

Úkoly pro žáky 4. třídy na dny 15. 6. – 19. 6. 2020

Pondělí

Přírodověda

Prohlédni si v učebnici na s. 62 a 63 obrázek k učivu Ekosystém rybník a s pomocí seznamu na s. 62 pojmenuj vyobrazené rostliny a živočichy.

Do sešitu napiš nadpis Ekosystém rybník a namaluj a pojmenuj alespoň 3 živočichy a 3 rostliny ze s. 62 a 63.

Přečti si v učebnici s. 64.

Český jazyk

Přečti si v uč. na s. 88 žlutý rámeček, přepiš do sešitu školního (neposílej).

Vypracuj do sešitu školního v uč. na s. 88 cv. 3. Pošli.

(Pokračování textu…)

Úkoly pro žáky 5. tříd na dny 15. 6. – 19. 6. 2020

Pondělí

Čj – Uč. str. 113, do sešitu napiš nadpis Druhy číslovek a opiš oranžový rámeček, nauč se názvy druhů číslovek, na co odpovídají a alespoň 2 příklady u každého druhu, str. 113/2 ústně podle zadání.

Aj – Napiš slovíčka 24. lekce – Uč. str. 64/3, nauč se, Uč. str. 64/1,2 ústně.

Čt – Přečti si text str. 150 – 151.

M Tento týden pokračujeme se zlomky😊

        Vypracuj: 125/21, 22,

                           str.125 – přečti a opiš růžový text pod cv.23 (Pokračování textu…)

Výtvarná soutěž Ples očima dětí

Jak si představují ples děti? Co by na něm nemělo chybět, jak by se měli lidé obléknout nebo jaká je správná atmosféra k tanci?

Naši žáci si na tyto otázky odpověděli v hodinách výtvarné výchovy a pracovní činnosti. Měli návštěvníkům školního plesu, který se konal 21. února, představit, jak má správný bál či ples vypadat. Během února se tak především vestibul, chodby a školní jídelna proměnila v prostor plný módních návrhů, masek či výtvorů přímo dýchajících plesovou atmosférou. (Pokračování textu…)

Práce v květnu 

Posledními aktivitami byl Evropský den a využití aktivit s dramatizací. 

Náš projekt byl posunut o další rok, protože bychom časově nemohli zvládnout všechny aktivity a všechna setkání. Příloha 1, příloha 2.