Archiv autora: Leoš Havránek

Letem světem – Amerika

Poslední květnový den byl v naší škole naplněn objevováním dalšího kontinentu z naší série poznávání světa Letem světem. Po Africe, Asii a Austrálii naše pomyslné letadlo letos přistálo v Americe.

V rámci projektového dne žáci prozkoumali kontinent po všech stránkách. Někteří se věnovali tvoření eskymácké či indiánské vesnice a získávali poznatky o obyvatelstvu a osídlení Ameriky.  Jiné třídy stavěly totemy, oblékly se do mexických sombrér a ponč, které si vytvořily. Před zraky všech také vyrostla i známá Socha svobody, či krásně výtvarně ztvárněná socha Krista v brazilském Riu. V našem dni nechyběla ani hudba a tanec. V tělocvičně deváťáci učili základní kroky latinskoamerické samby, sedmáci nám zase zatančili ve stylu country a nechyběl ani známý brazilský karneval a průvod masek. (Pokračování textu…)

Projektový den – Jan Amos Komenský

Jelikož je březen spojený s významným datem narození učitele národů Jana Amose Komenského, rozhodli jsme se, že žákům přiblížíme, proč se tento den vlastně slaví. Dne 3.5. proběhl na naší škole projektový den, jehož cílem bylo seznámení s osobností J. A. Komenského, s jeho životem a působením hlavně v oblasti školství, s literárním a pedagogickým dílem i s jeho současným odkazem.

Žáci se společně podívali na video o životě J.A.K., následně probíhala samostatná práce ve třídách, kdy si děti ve skupinkách zjišťovaly doplňující informace o J.AK. prostřednictvím čtení příběhů o jeho životě, tvořením výukových plakátů, nechybělo ani výtvarné zpracování jeho života i životní cesty. Tvořily se komiksy, hrály se didaktické hry jako pexeso či kvarteto, žáci se zahřáli při plnění úkolů na různých stanovištích v budově školy i na hřišti. Nechybělo ani divadelní představení v podání žáků 8. ročníku či foto koutek. V neposlední řadě děti také vytvářely obrázkový slovník, přičemž se inspirovaly právě Komenského knihou Orbis pictus. Všechny zjištěné informace zužitkovaly v kvízu. Tento den si všichni společně velmi užili. Foto

Vendula Borkovcová 

Biologická olympiáda

V letošním roce poprvé soutěžili žáci 7. ročníku Ondřej Pilát, Lukáš Pělucha a šesták Šimon Bártekokresním kole Biologické olympiády. Probojovali se zde ze školního kola. Museli vypracovat vstupní úkol – domácí pozorování, z nabízených možností si vybrali nepohlavní rozmnožování rostlin – řízkování. Kluci soutěžili poprvé a vůbec si nevedli špatně. Ondřej Pilát se úspěšně probojoval mezi úspěšné řešitele (krásné 11.místo). Velmi šikovný byl náš šesťák Šimon Bártek i Lukáš Pělucha ze sedmé třídy. Do příštího roku se musí naši nadějní biologové zdokonalit hlavně v poznávačce rostlin.

V květnu proběhlo také KRAJSKÉ KOLO Biologické olympiády. V kategorii 8. a 9. tříd (a příslušných ročníků gymnázií) se probojoval i náš osmák Hynek Boháč. Testové otázky, poznávačka a laboratorní práce (pozorování a popis části těla komára pichlavého) byla časově i vědomostně náročnější než předchozí okresní kolo. Hynek se sice neumístil na předních příčkách, ale odnesl si ocenění úspěšný řešitel (tj. splnil kritériu nad 60% úspěšnosti).

Uvidíme jak se nám bude dařit v příštím školním roce. V letošním roce jsme úspěšně zvládli mnoho přírodovědných soutěží a hlavně zájemci o přírodu si rozšířili své vědomosti a dovednosti o naší oblastí – CHKO Poodří (lužní lesy), získali cenné zkušenosti a porovnání se studenty z jiných škol. Foto

Jana Boháčová

Příroda s otazníky

Velký úspěch staroveských žáků – soutěž Příroda s otazníky

Ve dnech 29.4. a 30.4. se konala ve Středisku přírodovědců (O-Poruba) soutěž Příroda s otazníky. Naši školu reprezentovalo celkem 9 žáků 5. – 8. ročníku. Soutěž probíhala ve dvou dnech. V pondělí soutěžili Viktor Jančák, Ellen Bukovická, Tereza Šrámková a Šimon Bártek. V úterý soutěžili žáci 7. a 8. ročníku: Lukáš Pělucha, Martin Dohnal, Matěj Raška, Ondřej Pilát a Hynek Boháč. Soutěžící měli za úkol vyplnit test na téma Lužní lesy, praktické poznávání rostlin a živočichů a závěrečná náročná osmisměrka na téma rostliny a živočichové lužního lesa.

Naši žáci si vedli skvěle. V kategorii pátých tříd se na krásném 2. místě umístil Viktor Jančák. V kategorii šestých tříd na 11. místě Tereza Šrámková a v této kategorii s přehledem vyhrál Šimon Bártek.

V sedmém ročníku se všichni naši žáci umístili v „horní polovině tabulky“. Lukáš Pělucha byl na 11. místě, Matěj Raška na 6. místě, Martin Dohnal na 5. místě a Ondřej Pilát se umístil na krásném 2. místě.

Osmý ročník reprezentoval již ostřílený soutěžící Hynek Boháč. Letos jel naposled a obhájil s jistotou sobě vlastní loňské prvenství!

Gratulujeme Viktoru Jančákovi, Šimonu Bártkovi, Ondřeji Pilátovi a Hynku Boháčovi, které čeká 31. května odměna ve formě celodenního výletu do záchranné stanice v Přerově a hrad Helfštýn. Foto

Jana Boháčová

Připomenutí 1. máje

Děvčata z 8. ročníku připomněla svým mladším spolužákům pomocí prezentace tradice prvomájového svátku, který má kořeny koncem 19. století v USA. Na to navázala i vzpomínka na nezapomenutelného K. H. Máchu a jeho slavné –  byl první máj, lásky čas. Co naopak mladá generace už nezná, jsou prvomájové průvody s povinnou účastí, transparenty, proslovy a mávátka v rukou dětí. Foto

Jaromír Chvostek

Klobouková móda šesťáků

Svoji představu o tom, jak by mohly vypadat moderní a vícefunkční klobouky současnosti, zhmotnili v hodinách českého jazyka šesťáci. Při práci popustili uzdu své fantazii, závěrem přípravných prací pak bylo závěrečné defilé jednotlivých modelů moderované dobrovolnými konferenciéry. Foto

Jaromír Chvostek

Květen 2024

Matematický klokan

V pátek 22. 3. jsme se opět zapojili do soutěže Matematický klokan. Celkem se soutěžilo ve čtyřech kategoriích. 

Nejmladší kategorie Cvrček pro 2. a 3. třídu se zúčastnilo celkem 54 žáků a na vítězných pozicích se umístila Amálie Šlégrová se 69 body, František Mrázek s 63 body a Vojtěch Klučik se 60 body. 

Ze čtyřiceti žáků ze 4. a 5. třídy v kategorii Klokánek zvítězila Sofia Pallo s největším počtem bodů celkem ve všech kategoriích a to s 83 body, 82 bodů získal Jakub Hyneček a Viktor Jančák 73 bodů. Všichni tři svými počty bodů porazili i starší kategorie. 

Z 53 zúčastněných v kategorii Benjamín, tedy 6. a 7. tříd zvítězila Amálie Holaňová s 61 body, Anna Velímová s 60 body a Josef Chmelař se 49 body. 

A v kategorii pro nejstarší žáky 8. a 9. tříd, v kategorii Kadet, máme z celkového počtu 42 žáků celkem 5 vítězů, protože na 1. místě se umístila Dita Zimová a Michal Kantor se 63 body, 62 a 2. místo získal Hynek Boháč a 3. místo obsadili také dva soutěžící, Lenka Folvarčná a Tadeáš Pavelka se 61 body. 

Všem zúčastněným moc gratulujeme.

Lucie Pilátová a Jana Boháčová 

Noc s Andersenem

Ve čtvrtek 21. 3. 2024 se ve škole uskutečnil 2. ročník celorepublikové akce na podporu čtenářství Noc s Andersenem.

Žáci 2. a 3. ročníku absolvovali společné nocování s programem, které jim přichystali naši osmáci a deváťáci. Budeme vzpomínat na prezentaci o H. CH. Andersenovi, na nezapomenutelné hrané pohádky Císařovy nové šaty a Malá mořská víla, na stezku noční chodbou s plněním úkolů i na čtené pohádky na dobrou noc. Zážitkem samozřejmě bylo společné nocování v potemnělých třídách. Ráno na nás ve školní jídelně čekala malá sladká snídaně od rodičů. Foto, Císařovy nové šaty, Malá mořská víla, Publikum, Stezka odvahy a cvičení, Dobrou noc

Jaromír Chvostek 

Velikonoční pečení

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem, ale také obdobím lidových tradic spojených s vítáním jara. Mezi nejoblíbenější patří určitě zdobení kraslic, pletení pomlázky nebo pečení velikonočního beránka. Tuto tradici si vyzkoušeli v pracovních činnostech žáci 8. a 9. ročníku.  Každý z nich si domů odnesl velmi vydařeného a určitě i chutného velikonočního beránka. Krásné Velikonoce a dobrou chuť. Foto

Lucie Pilátová