Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Informace z Broučků

plán akcí – červen

Plán akcí pro mateřskou školu na červen 2024

Návštěva ZOO Broučci

ZOO

Plán akcí pro mateřskou školu na měsíc květen 2024

Plán akcí pro mateřskou školu na květen 2024

Začínáme s aplikací Twigsee

Vážení rodiče, 

od pondělí 29. 4. 2024 začínáme používat aplikaci Twigsee. Tato aplikace má za úkol usnadnit administrativu v mateřské škole a také Vám, rodičům, usnadnit omlouvání vašich dětí, sledování informací ze školy a celkovou komunikaci se školou. 

Tato aplikace byla zvolena také proto, že koresponduje s aplikací Bakaláři, kterou budete používat, až Vaše děti nastoupí k povinnému školnímu vzdělávání. Dalším důvodem je, že elektronická dokumentace v mateřských školách bude od roku 2025 povinná.   

V pondělí 29. 4. 2024 tedy budete elektronicky vyzváni k přihlášení do této aplikace a poté už můžete nejen omlouvat své děti elektronicky, ale také sledovat dění ve školce, prohlížet si fotografie, dozvídat se, co Vaše děti ve školce čeká, co zažily nebo co budou na další dny potřebovat.

Od tohoto data bude používání aplikace Twigsee spíše zkušební, od září 2024 pak ji budeme spolu s Vámi už používat “naostro”.

Věříme, že až se s aplikací seznámíte, usnadní Vám nejen komunikaci se školou, ale pomůže Vám připravit se na používání podobné aplikace v základní škole. 

Děkujeme za pochopení a spolupráci a přejeme Vám, aby Vám používání aplikace pomohlo šetřit čas i starosti.

   

  

Den v přírodě Broučci

Dopoledne v Černém lese - 26. 4. 2024

Divadlo loutek Ostrava – odjezd už v 7:30 !

divadlo loutek

Plán akcí pro MŠ na měsíc duben

Plán akcí pro mateřskou školu na duben 2024

výskyt infekčního onemocnění

Vážení rodiče, sdělujeme Vám, že se ve třídách Broučci a Berušky objevilo vysoce infekční onemocnění “5. nemoc”. Prosíme o pečlivou kontrolu zdravotního stavu vašich dětí. Dále prosíme o úplné doléčení dětí před návratem do MŠ. Při návratu do MŠ v případě setrvávání příznaků budeme vyžadovat potvrzení od dětského lékaře, že dítě již není infekční.  

děkujeme za pochopení. 

provoz MŠ dne 28. 3. 2024

Vážení rodiče, 

sdělujeme Vám, že provoz mateřské školy bude dne 28. 3. 2024 pouze v budově Nad Zámkem 497 (Broučci a Berušky), a to pouze pro děti přihlášené k docházce na tento den. Děti ze třídy Sluníčka budou ve třídě Broučci, děti ze třídy Hvězdičky budou ve třídě Berušky. 

Děkujeme za pochopení. 

Den v přírodě – Broučci

den v přírodě morena