Starší příspěvky

Nechte hněv stranou (Erasmus+)

Šablony 2

Obecní úřad

Žák

Učitel

Informace z Broučků

Plán akcí pro mateřskou školu na měsíc září

1. 9. 2021  Zahájení školního roku 2021/2022, seznámení rodičů s platnými hygienickými a organizačními opatřeními
2. a 3. týden v září   Den v přírodě pro třídy Broučci, Hvězdičky a Sluníčka, termín bude upřesněn podle aktuálního počasí na nástěnkách jednotlivých tříd i na webu školy
20. – 23. 9. 2021  Třídní schůzky v jednotlivých třídách:

20. 9. 2021 od 16:30 Hvězdičky

21. 9. 2021 od 16:30 Broučci

22. 9. 2021 od 16:30 Sluníčka

23. 9. 2021 Berušky  

30. 9. 2021 Představení Divadélka Koloběžka – 9:00 pohádka “Co malí medvědi o podzimu nevědí” – třídy Broučci a Berušky

10:15 “Houbařská pohádka – třídy Sluníčka a Hvězdičky