Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

výskyt infekčního onemocnění

Vážení rodiče, sdělujeme Vám, že se ve třídách Broučci a Berušky objevilo vysoce infekční onemocnění “5. nemoc”. Prosíme o pečlivou kontrolu zdravotního stavu vašich dětí. Dále prosíme o úplné doléčení dětí před návratem do MŠ. Při návratu do MŠ v případě setrvávání příznaků budeme vyžadovat potvrzení od dětského lékaře, že dítě již není infekční.  

děkujeme za pochopení.