Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Výchovný a kariérový poradce

Informace k přijímacím zkouškám

Nové informace k přijímacím zkouškám na SŠ v roce 2024  v brožuře.

Informační webové stránky k přijímacímu řízení: www.prihlaskynastredni.cz

 

Základní informace

Výchovný a kariérový poradce: Mgr. Eva Dohnalová Šimečková

Kontakty: eva.dohnalova@zs-staravesno.cz, tel. 591 142 218

Konzultační hodiny: Kdykoliv po předchozí domluvě.

S čím Vám mohu pomoci?   

 • kariérové a výchovné poradenství
 • volba povolání a uplatnění na trhu práce (individuální pohovory)
 • pomoc při výběru střední školy
 • zajištění přihlášek na SŠ
 • propagace středních škol
 • průběžné informování o organizaci přijímacích zkoušek na SŠ
 • spolupráce s ÚP v Ostravě
 • vyhledávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami (specifické poruchy učení a chování) a žáků nadaných
 • péče o žáky se SVP (žádosti o odborné vyšetření)
 • spolupráce s PPP, SPC, SVP 

Aktuality

 • Sdělení MŠMT o termínech přijímací zkoušek pro školní rok 2023/2024 zde.
 • Prezentace škol v Moravskoslezském kraji 2023
  Vážení rodiče, posílám přehledný seznam veletrhů a výstav, na nichž se budou prezentovat střední školy a další organizace z oblasti školství z našeho kraje. Vše proběhne do konce roku 2023. Vřele doporučuji navštívit VELETRH STUDENT A JOB v Ostravě. https://remeslomarespekt.msk.cz/clanek/prezentace-skol-v-moravskoslezskem-kraji-v-roce-2023/