Základní informace

Výchovný a kariérový poradce: Mgr. Eva Dohnalová Šimečková

Kontakty: eva.dohnalova@zs-staravesno.cz, tel. 591 142 218

Konzultační hodiny: Kdykoliv po předchozí domluvě.

S čím Vám mohu pomoci?   

  • kariérové a výchovné poradenství
  • volba povolání a uplatnění na trhu práce (individuální pohovory)
  • pomoc při výběru střední školy
  • zajištění přihlášek na SŠ
  • propagace středních škol
  • průběžné informování o organizaci přijímacích zkoušek na SŠ
  • spolupráce s ÚP v Ostravě
  • vyhledávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami (specifické poruchy učení a chování) a žáků nadaných
  • péče o žáky se SVP (žádosti o odborné vyšetření)
  • spolupráce s PPP, SPC, SVP