Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Zápis ze schůze výboru SRPŠ ze dne 24. září 2019

Zápis ze schůze výboru SRPŠ ze dne 24. září 2019

 1. Poděkování končící předsedkyni SRPŠ MVDr. Jitce Rohelové za mnoholetou činnost a volba nového předsedy SRPŠ. Jednomyslně byl zvolen Ing. Pavel Raška.
 2. Třídním důvěrníkem za 1.třídu byla zvolena Anna Zahradníková.
 3. Byli jsme seznámeni s hospodařením SRPŠ za minulý školní rok.

 1. Stanovili jsme datum školního plesu – 21. února 2019 v 19 hod., a na základě loňských zkušeností jsme se dohodli na zvýšení ceny tomboly.
 2. Hudba na ples – p. Petr Habernal – zajistí J. Rohelová.
 3. Rodiče žáků z Košatky žádají obec o změnu v jízdním řádu, tak aby jel autobus do Košatky cca 13.30 h. Dětem, kterým končí vyučování 6 vyučovací hodinu (cca 13h) jede autobus až v 15 h.
 4. Ranní družinu momentálně navštěvuje 10-12 dětí.
 5. Ředitelka školy nás seznámila s plánovanými investicemi tohoto školního roku.
 6. Bude zahájena počáteční část výstavby hřiště u školy.
 7. Zabývali jsme se požadavkem školy na opravu střechy nad jídelnou, do které zatéká a zdvořile tímto žádáme zřizovatele školy o zjištění aktuálního stavu střechy a stanovení rozsahu a termínu oprav.
 8. Rodiče žádají, zejména p. uč. Chvostka, o průběžné zapisování známek do elektronické žákovské knížky.
 9. Návrh možnosti sběru druhotných surovin přímo ve sběrně ve prospěch školy – navrhla a dořeší Lenka Špidlová.
 10. Sběr papíru ve škole by měl proběhnout ve dnech 17.- 18. 10. 2019. V souvislosti se stavebními pracemi však nebude možné, aby se sběr odevzdával jako obvykle a škola by pro svoz a uložení musela v budově školy najít nové místo. Aktuální informace budou na stránkách školy.
 11. Třídními důvěrníky bylo odsouhlaseno, že se po více než 10 letech, zvýší dobrovolný dar rodičů škole na 300,- Kč. Z těchto prostředků se platí vstupné na kulturní akce, autobusy, školní pomůcky apod.
 12. Rodiče ocenili obalování učebnic školou a třídní důvěrníci souhlasí s tím, že za poškozený obal bude nutné uhradit částku 14,- Kč.
 13. Byl odsouhlasen dobrovolný dar rodičů škole v MŠ na 600,- Kč. Prodloužil se provoz MŠ od 6.30 – 16.30 h.
 14. Škola apeluje na včasný příchod žáků do školy. Dle školního řádu by děti měly být ve třídě v 7.25h. Za opakované pozdní příchody budou žáci postihováni.
 15. Ve školce i ve škole se objevily vši. Žádáme rodiče, aby eventuální nový výskyt hlásili svým třídním učitelům a také na základě oznámení o výskytu, věnovali úsilí k jejich odstranění.
 16. Dne 1. 10. 2019 pořádá škola Vítání podzimu, na které jsou všichni srdečně zváni!

Přítomni :

Mgr. Yvetta Kunzová, Mgr. Olga Machačová, Mgr. Zuzana Stejskalová

MVDr. Jitka Rohelová, Diana Kraus, Sylvie Chalupová Maxová, Lenka Čejková, Ing. Václav Šmýra,        Ing. Petra Paličková, Ing. Pavel Raška, Ing. Marian Nykel, Ing. Lenka Špidlová, Kamila Pavelková,       Anna Zahradníková, Veronika Vacková, Marie Javorková

Omluveni: Mgr. Monika Štegnerová, Štěpánka Kneblová, Veronika Kunčárová

 

Zapsala dne 24. 9. 2019, Lenka Čejková