Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Byli jsme v kostele

Při příležitosti svátku Tří králů měli žáci školní družiny možnost navštívit místní kostel. Žáci nejdříve hledali zatoulané figurky z vánočního betlému, poté si vyslechli zajímavé povídaní pana faráře, zazpívali koledy a nakonec měli za úkol vyluštit kvíz. Všichni byli úspěšní a dostali sladkou odměnu. foto

vychovatelky školní družiny