Starší příspěvky

Obec Stará Ves n. O.

Provoz školní družiny o pololetních prázdninách

Z důvodu nízkého zájmu rodičů provoz školní družiny o pololetních prázdninách nebude.

Jana Klečková – vedoucí vychovatelka