Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Příroda s otazníky – Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem!

Dne 3. 5. zástupci 5. a 6. ročníku naší školy vyzkoušeli pro naši školu novou přírodovědnou soutěž – Příroda s otazníky v Ostravě-Porubě. Tato soutěž  prověřila praktické znalosti a dovednosti v poznávání rostlin a živočichů (téma U vody a ve vodě) dvou našich páťáků – Martina Dohnala, Ondřeje Piláta a jednoho šesťáka – Hynka Boháče. Kluci byli moc šikovní a všechny nás překvapili. Umístili se naprosto skvěle – na medailových pozicích! 

 Ondřej a Hynek se umístili na krásném 3. místě a Martin získal nádherné 2. místo! Odměnou jim je přírodovědný jednodenní zájezd 27. 5. do jeskyní. Foto