Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Vítání jara

28. dubna 2022 jsme zjistili, kdo z žáků má ve staroveské škole XIXA talent a společně s veřejností jsme přivítali také jaro. O hezký program se postarali moderátoři Barbora Čejková s Matyášem Zahrádkou a žáci naší školy. Po vystoupení děti pracovaly v dílničkách, které pro ně připravily paní učitelky z mateřské školky, základní školy a školní družiny. Všem zaměstnancům školy i členům SRPŠ děkujeme za spolupráci. Slunečný den jsme si určitě příjemně užili. Akce byla velmi zdařilá. Foto

                                                                                              Romana Němcová, Hana Cholevová