Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Osmáci na zámku

V osnovách dějepisu pro osmý ročník je i kapitola Renesance. A kde najít lepší názornou ukázku renesančního stavitelství, než na staroveském zámku? Jako obvykle největší zájem žáků ovšem připoutala návštěva obřadní síně. Foto

Jaromír Chvostek