Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Výročí heydrichiády

Už 80 let uplynulo od dramatických událostí 2. světové války, spojených s atentátem čs. parašutistů na zastupujícího říšského protektora R. Heydricha. Svět se seznámil s krutostí fašistů a brzy poté si zapamatoval názvy Lidice a Ležáky. Těmto tématům byla věnována poučná prezentace, vytvořená pro děti vyšších ročníků žáky 9. třídy. Foto

Jaromír Chvostek