Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Dušanovy zápisky

V předposlední den školního roku vyšlo poslední číslo letošního již 23. ročníku časopisu Dušanovy zápisky. Poděkování patří redakční radě spolu s vedoucími panem uč. Chvostkem a p. uč. Weczerkovou. Takže prázdniny můžete začít se čtením Dušana. Děkuji všem za skvělou práci. Číslo 5