Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Projektový den Prevence úrazů a IZS

Dne 20.9.2022 se na naší škole uskutečnil projektový den Prevence úrazů a Integrovaný záchranný systém pro žáky 1. stupně ve spolupráci s Policií ČR a hasičů. První dvě vyučovací hodiny byly věnovány prevenci pomocí aktivit vhodných pro jednotlivé ročníky. Pracovní listy, omalovánky, puzzle, skládačky byly věnovány právě tématu prevence úrazů a žáci si spolu s paní učitelkou třídní povídali o důležitých kontaktech a činnosti záchranných složek.

Třetí vyučovací hodinu už bylo pro žáky nachystáno pět stanovišť. Tři stanoviště reprezentovala Policie ČR, která si pro ně připravila dopravní výchovu a bezpečnost na silnicích, střelbu z laserové pistole, ukázku výjezdového policejního auta s veškerou technikou. Žáci si tak mohli vyzkoušet pouta, alkohol tester, vestu, policejní vysílačku, ale ovšem největší zážitek byl z toho, když si každý z žáků mohl sednout do policejního auta a zapnout majáky.

Chtěla bych poděkovat našim dobrovolným hasičům za zapůjčení hasičského vozu a především panu Kamilovi Poláškovi, za skvělou přednášku a hlavně ukázku vozu a jeho příslušenství. Prohlídku vozu využili také naše děti z MŠ.

Poslední stanoviště bylo věnováno zdravovědě. Zde se děti seznámily s vybavením lékárničky a základy první pomoci především při běžných úrazech. Na závěrech si mohl každý žák vybarvit obrázek s probíranou tématikou.

Všem zúčastněným moc děkujeme. Foto

                                                                                                Eva Dohnalová, Zuzana Stejskalová