Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka je v naší škole tradicí. Nejinak tomu bylo letos. Mikuláš s čerty a s anděly přišel naše děti pozdravit v pondělí 5.12. 2022. Ve školní jídeně u vánočního stromečku byly pochváleny skoro všechny děti, jedinci byli doprovozeni do pekla, z kterého je andělé dovedli brzy zpátky. Mezi dětmi – diváky – bylo překvapivě mnoho zájemců o peklo, většina se tam chtěla podívat. Tak pekelníci alespoň označili tvář dětí černým šmouhem. Některé třídy zazpívaly ostatním píseň. Mikuláš navštívil také děti v MŠ, obecní úřad a vedení školy. A právě v ředitelně jsme s celou partou zavzpomínali na jejich první den ve škole a prohlédli si fotografie prvňáčků v lavicích. Bohužel, naše žáky a pořádající devítku nevyjímaje postihla chřipková viróza. A tak se parta, které vše nacvičovala v plném počtu 23, zúžila jen na 10 přítomných. Věřím, že je to ostatním líto, ale zdravíčko je přednější. Děkuji tedy celé 9. třídě za přípravu a dnešnímu zbytku společně s paní uč. třídní a s paní asistentkou za krásnou mikulášskou nadílku.  Foto