Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Pobyt v inhalační místnosti

Děti ze školní družiny opět navštívily inhalační místnost ve Zdravíčku v Krmelíně. Odpočívaly při inhalaci s poslechem pohádky, hrály si. Využily jsme i tělocvičnu, kde děti hrály pohybové hry a  několikrát si prošly  připravenou opičí dráhu. Jak se dětem návštěva líbila, můžete vidět na foto.

Jana Klečková