Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Aktivity ve školní družině

V průběhu listopadu a začátkem prosince se děti ve školní družině věnovaly nejenom výrobkům na vánoční jarmark. Kromě pečení cukroví taky tancovaly, hrály pohybové hry, užívaly si pobytu venku, malovaly a tvořily…Vybrané aktivity můžete vidět na foto.

Jana Klečková