Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Tutanchamon – 100 let

Pestrý poslední předvánoční školní den začal pro děti druhého stupně prezentací k připomenutí největšího archeologického objevu 20. století – odkrytí téměř neporušené hrobky faraona Tutanchamona ze 14. století př. n. l. Děvčata ze 7. ročníku se úkolu ujala se vší zodpovědností a poutavě seznámila posluchače s okolnostmi objevu i možností navštívit v Brně výstavu zachycující postup i výsledek práce H. Cartera. Foto

J. Chvostek