Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Dějepisná olympiáda 52. ročník – 2022/2023

Letošní ročník Dějepisné olympiády dostal název Rozdělený svět a Československo v něm – 1945-1992. Jeho zaměření zřejmě mnohé žáky (nutno dodat, že i učitele) překvapilo, protože téma se týkalo doby nedávno minulé, zatím neprobrané ani v 9. ročníku. Před řešiteli stálo 14 úkolů různého typu, např. hledali symboly užívané komunisty po roce 1948, upravovali text, určovali obsah vložených fotografií, dešifrovali význam dobových zkratek (JZD, VŘSR apod.), zakreslovali do mapek hranice Západu a Východu atd. Velmi dobře se s tématem vypořádal zejména vítěz soutěže, jak o tom svědčí zisk 52 bodů z celkových 60 možných, ale i další účastníci prokázali velice solidní vědomosti a úsudek. Soutěž proběhla 14. 12. 2022, práci odevzdalo celkem 12 řešitelů z 8. a 9. třídy. Blahopřání patří vítězi – Marku Dvorskému z 9. ročníku, dále také stříbrnému medailistovi Maxmiliánu Ďatkovi, bronzový skončil osmák Jiří Polášek.

Mgr. Vendula Borkovcová