Návštěva žáků 5. třídy z Krmelína

Prví únorový den navštívili naši školu žáci 5. třídy ze ZŠ T. G. Masaryka v  Krmelíně s paní učitelkou Mgr. M. Vlčkovou. Cílem návštěvy bylo představení naší školy a práce v multimediální jazykové učebně. Pod vedením p. uč. Borkovcové se žáci seznámili s naší učebnou a vyzkoušeli si přímo hodinu angličtiny na téma “Zimní sporty”. Foto