Družinový karneval

V pondělí 20. února se ve školní družině uskutečnil karneval. Děti své masky předvedly při promenádě masek. Poté se zabavily při plnění úkolů, jako například skládání slov a obrázku, kop na branku, slalom s míčem pomocí hlavy, házení lanových kruhů na cíl. Zatancovaly si balonkový tanec, mašinku a na závěr si užily volné tancování na diskotéce. Všechny masky byly velmi hezké, dětem moc slušely. Dětem byl odměnou  nejenom příjemný pocit z hezky prožitého odpoledne, ale odnesly si i sladkou odměnu. Jak se děti na karnevalu bavily, můžete vidět na foto.

vychovatelky ŠD