Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Kroužek vaření

Vždy v úterý se děti, přihlášené do kroužku vaření, odeberou do cvičné kuchyňky, aby se věnovaly kulinářskému umění. V druhém pololetí má kroužek celkem 3 skupiny dětí. Skupiny se po týdnu střídají. Naposledy si v kroužku každá skupina dětí vyzkoušela připravit desert tiramisu. Dařilo se jim a taky jim připravená dobrota moc chutnala. foto

Jana Klečková