Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Biologická olympiáda 2022/2023 – školní kolo

Po několikaleté odmlce se tři odvážní hoši 6. a 7. ročníku zapojili do náročné soutěže Biologická olympiáda. V letošním ročníku bylo zvoleno téma BEZLESÍ, je to velmi obsáhlé téma (louky, stepi, mokřady, zahrady apod.). Martin Dohnan, Ondřej Pilát a Hynek Boháč se začali připravovat již v listopadu loňského roku a v měsíci lednu a únoru postupně plnili úkoly – poznávačku třiceti rostlin a živočichů, náročný test na téma bezlesí a velmi pěknou laboratorní práci s dužnatými plody.

Kluci byli velmi šikovní, v této náročné soutěži se nejlépe umístil nejzkušenější – Hynek Boháč (64 bodů ze 150 bodů) ze sedmé třídy. Naši šesťáci Martin Dohnal (46,5 bodů) a Ondřej Pilát (42 bodů) na to, že se této soutěže účastnili poprvé, nedopadli také vůbec špatně. Návrh na postup do okresního kola byl na základě kritérií udělen Hynkovi Boháčovi, který musí během měsíce března vypracovat vstupní úkol (domácí pozorování klíčení hrachu). Foto