Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Příroda s otazníky 2023

Také v letošním školním roce jsme se zúčastnili soutěže Příroda s otazníky – téma BEZLESÍ. 

Dne 2. 3. 2023 tato soutěž proběhla na Středisku přírodovědců v Ostravě-Porubě pro žáky 5. – 6. ročníků. Soutěže se zúčastnili tito žáci: Šimon Bártek, Slámová Valentýna a Ondřej Pilát. Byli rozděleni do dvou kategorií: 5. a 6. třída. V kategorii 5. tříd se na prvním místě umístil Šimon Bártek, který bodově překonal i kategorii starších žáků 6. ročníku.  V kategorii 6. tříd se na 4. místě umístil náš žák Ondřej Pilát. Valentýna Slámová se umístila na krásném 9. místě. Následující den, v pátek 3. 3. 2023, v této soutěži pokračovali žáci 7. a 8. ročníků. Opět jsme vyslali tři žáky: Hynka Boháče, Štěpána Šrámka  a Patricka Tylečka. Soutěž byla obdobná jako předchozí den, o něco náročnější. Hoši se utkali v poznávačce rostlin a živočichů, testu, který prověřil nejen jejich teoretické znalosti a kvízu. I naši starší žáci nezklamali. 

Na 1. místě se umístil Hynek Boháč s absolutním nejlepším celkovým počtem bodů! Velkým překvapením byl i Parick Tyleček z 8. ročníku, který v tvrdé konkurenci nejstarších získal 3. místo! Štěpán Šrámek se umístil na pěkném 9. místě. 

Naši žáci si odvezli nejen cenné zkušenosti a ceny. Prohlédli si Středisko přírodovědců s nemalým počtem chovaných zvířat. Čtyři naší zástupci – Šimon Bártek, Ondřej Pilát, Hynek Boháč a Patrick Tyleček se v květnu zaslouženě  zúčastní jednodenní exkurze “neznámo kam”. Všem zúčastněným gratulujeme! Foto

Boháčová, Dohnalová Šimečková