Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Návštěva knihovny v Brušperku

Březen je měsícem knihy a při této příležitosti žáci školní družiny navštívili knihovnu v Brušperku. Po příchodu si celou knihovnu prohlédli, poté si vyslechli příběh o první napsané knížce. Pak se žáci změnili na ilustrátory a kreslili návrhy obálek na knížky. Prohlíželi a četli si knížky a časopisy, které je zaujali. Návštěva knihovny se jim hodně líbila. foto

Jana Klečková a Petra Ivánková