Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Preventivní program

V rámci primární prevence rizikového chování jsme našim žákům připravili preventivní programy, které zabezpečily studentky Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Ve čtvrtek 2.3. navštívily žáky 4., 5. a 6. tříd s prevencí infekčních nemocí a následků kouření na zdraví člověka. V pondělí 20.3. pak navštívily studentky starší žáky, kde se věnovaly závažným problémům ohledně duševního zdraví a psychohygieně a žáky osmých a devátých tříd informovaly o důležitosti prevence nádorových onemocnění, samovyšetření a péče o své zdraví. Ze zpětné reakce našich žáků víme, že se preventivní programy líbily a považovali je za užitečné a důležité. Foto

Zuzana Stejskalová