Školení 1. pomoci

Žáci školní družiny se zúčastnili aktivit zaměřených na podání 1. pomoci. S nácvikem a se spoustou důležitých informací nám pomohly certifikované paní lektorky. V dvouhodinovém kurzu se žáci dozvěděli aktuální informace týkající se základů první pomoci, zopakovali si důležitá  telefonní čísla a všichni si vyzkoušeli, jak je obtížné provádět resuscitaci. Vyzkoušeli si, jak správné reagovat v případě bezvědomí, dušení, při úpalu či úžehu a zábavnou formou si vyzkoušeli obvazové techniky. Paní lektorka některým žákům namaskovala zranění, která vypadala opravdu věrohodně. Školení si žáci opravdu užili. Na foto můžete vidět, jak se jim akce líbila.

Jana Klečková