Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Dětský den s piknikem

Ve školní družině opět proběhl dětský den a tentokrát i s piknikem. Děti splnily celkem deset zábavných úkolů, dostaly malý dárek a poté se pustily do přinesených dobrot. Děkujeme čtvrťákům a páťákům za pomoc při organizaci. Jak dětský den probíhal můžete vidět na foto.

Jana Klečková