Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Bezpečnost na silnicích

Tři žákyně naší školy nedávno získaly ocenění za své výtvarné dílo inspirované tématem dopravní policie. Dita Zimová, Markéta Marejková a Sabina Chvostková předvedly svůj talent a vytvořily důležitou zprávu o bezpečnosti na silnicích. Jejich úspěch byl odměněn velkou stolní hrou Activity, kterou obdržely za svou kreativitu a úsilí. Foto

Anna Srba