Dotace

Starší příspěvky

Jazyková učebna

Obec Stará Ves n. O.

Chovatelská exkurze

Poslední hodina pracovních činností v 7. třídě proběhla v podobě návštěvy místního hospodářství. Děti si ověřily svoje znalosti mnoha druhů zeleniny i ovocných stromů a mohly se pomazlit s morčaty, králíky několika druhů, pozorovaly i chovy drůbeže. Celou návštěvu završila společná fotografie. Děkujeme místním chovatelům, že nám exkurzi umožnili. Foto 

Jaromír Chvostek